Paasmis op video

De kerkdienst in de kerk bijwonen is in deze coronatijd niet mogelijk. Via video kan dat wel.