Voorleesuurtje voor peuters in Haaren

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Naast dat het natuurlijk erg gezellig is, is het ook van belang voor de taalontwikkeling van een kind.