Care Inn

Opnieuw ziet GUO problemen aankomen met concerten in Tiliander (Update)


Vele jaren op rij wordt de Oisterwijkse concertorganisatie GUO ‘geplaagd’ met situaties waardoor zij ofwel concerten moeten verkassen naar andere locaties, ofwel concerten moeten afzeggen. Ook nu geeft GUO aan dat er na komend seizoen problemen ontstaan.

Groeten Uit Oisterwijk (GUO) organiseert ieder jaar een aantal optredens ‘met binnen- en buitenlandse artiesten vanuit allerlei genres en cross-overs met nadruk op akoestische zit-/luisterconcerten,’ aldus de doelstelling van de organisatie. De stichting heeft in afgelopen jaren al heel wat locaties als hun ‘thuis’ gehad. Onder andere werden concerten georganiseerd in het Boerderijtje in Haaren, hotel Boschoord in Oisterwijk, Den Boogaard in Moergestel, het Ketelhuis op KVL, de protestantes kerk en op en af en op ook in de locatie die voor dit alles ooi is gebouwd: Cultureel Centrum Tiliander. Wisseling van locaties had diverse redenen: financieel, mogelijkheden in planning, gebrek aan subsidies, en ook was er hier en daar op persoonlijk vlak onmin met de organisatie.

Joe Broughton’s Conservatoire Folk Ensemble zou na zomer 2025 niet meer mogelijk zijn.

Op dit moment wisselt GUO af tussen de protestantse kerk en Tiliander. Tot aan de zomer van 2025 zijn er geen problemen; voor daarna is dat wel het geval, zo laat GUO weten. Artiesten moeten meer dan een jaar vooraf worden vastgelegd, en voor Tiliander zit daar een kink in de kabel. ‘Zulke overeenkomsten met locaties vergen nodig overleg. Bij Lodewijkskerkje lijkt dat inmiddels al wel snor te zitten: witte rook over verlenging tot zomer 2026 lijkt onderweg. Tiliander is een ander paar mouwen,’ aldus GUO.

Het bestuur van Tiliander en gemeente hebben volgens GUO de wens uitgesproken dat de GUO-concerten (deels) in het cultuurcentrum blijven. Echter is bij Tiliander besloten het ‘maatschappelijk huurtarief voor ons als lokale stichting zonder winstoogmerk op te heffen. Vanaf dan zouden we tegen commercieel tarief moeten huren. Deze reparatie moet Tiliander mede uit de rode cijfers houden, maar zou bij ons dan weer een kamikaze-operatie zijn. Op basis van wat we nu weten, zouden onze huurkosten wellicht meer dan verdubbelen.’

Volgens de GUO-organisatie is het met het hogere tarief onmogelijk in Tiliander te blijven organiseren, want zelfs met een volle zaal zou dat bedrag volgens GUO te hoog worden. GUO vraagt van Tiliander en gemeente ‘geen woorden maar daden’ en hoop dat ook andere organisaties aan de bel trekken. Tussentijds zit GUO met een acuut organisatorisch probleem: ‘Terwijl wij hopen dat de culturele hotspot van Oisterwijk niet verwatert en verschraalt tot commercieel zalencomplexverhuur-exploitant, wachten de aan ons aangeboden artiesten ons getreuzel niet langer af. Zij trekken opties in, halen hun concert bij GUO in Tiliander uit hun agenda. Kleine maar fijne concertjes in het Lodewijkskerkje zijn ons even lief. Toch gaan we ze missen: de Joe Broughton’s Conservatoire Folk Ensembles, de Richard Thompson-solisten, de flamencogezelschappen inclusief dans, to name a few.’

Het zou (opnieuw) een einde betekenen van de grotere GUO-concerten in Tiliander, ‘tenzij in onze heen en weer overleggen iemand last minute nog een verlossend konijn uit de hoge hoed tovert.’

Update

Volgens de directie van Tiliander bedraagt de maatschappelijke huur 122 euro. Voor de concertorganisatie zou dat na medio 2025 ongeveer 350 euro worden. Het is een vergoeding voor zaalhuur en gebruik van faciliteiten die ook voor andere organisaties berekend wordt, zeker daar waar per bezoeker de gebruikelijke culturele entree wordt geheven. Bij GUO varieert de entree van 20 tot 30 euro. De zaal van Tiliander kan 300 bezoekers ontvangen. Met één euro per bezoeker zou dat verschil opgevangen kunnen worden. Voor deze week staat er een gesprek gepland met GUO en Tiliander. Hans van der Sanden, directeur van Tiliander, laat weten afgelopen jaren enorm zijn best te hebben gedaan voor GUO en tot nu toe goed contact met hen te hebben gehad. Het lijkt hem niet reëel dat het tekort van GUO met gemeenschapsgeld wordt ingevuld.