Care Inn

NS maakt puinhoop van informatie bij werkzaamheden Oisterwijk – Boxtel


De trein rijdt wel, nee toch niet, er rijden bussen, of nee, de treinen rijden wel maar vertrekken iets eerder… Hallo NS, hallo! Hallo, is er iemand?

Reizigers op station Oisterwijk (Foto ter illustratie: Toby de Kort).

Een aangeplakt biljet toont een waarschuwing: ‘Er wordt gewerkt aan het spoor…’.  Het betreft de trein van Oisterwijk richting Boxtel, de werkzaamheden zijn volgens het bord op het traject Boxtel – Eindhoven. De informatie die daarna volgt is belabberd, tegenstrijdig en feitelijk onjuist. ‘Als je op station Oisterwijk dit leest, verwacht je niet dat de trein naar Tilburg (dus de andere kant op) 7 minuten eerder vertrekt dan normaal.’

De reisplanner geeft op dat moment volgens een andere reiziger aan dat er helemaal geen treinen rijden, maar voor de zekerheid wordt de vraag even gesteld aan NS, die stelt ‘Je kunt wel met de trein naar Tilburg vanaf Oisterwijk. De werkzaamheden beïnvloedt de reis van Oisterwijk naar Tilburg niet.’ Iets wat al onjuist blijkt, omdat de trein 7 minuten eerder vertrekt.

De soap krijgt kort daarna een vervolg, als NS reageert: ‘Excuses, ik zie dat er geen treinen rijden maar bussen. Tussen Tilburg en Oisterwijk worden ook bussen ingezet. Je kunt in Oisterwijk opstappen bij de K+R en bij Tilburg instappen aan de achterzijde van het station.’ Kan gebeuren, een foutje bij de NS helpdesk.

Toch is de verwarring groot, want de treinen rijden wel, zo constateert een van de reizigers, ze rijden ‘slechts’ 7 minuten te vroeg.

Daarna is het stil, doodse stilte, de hele woensdag geen enkele reactie meer van NS. Blijkbaar hebben ze bedacht, als we maar niks meer zeggen, kunnen we ook niets verkeerds doorgeven. De reiziger, die weet door de veelheid aan tegenstrijdige en onjuiste informatie niet meer wat te doen. Wachten op de trein? Of wachten op de bus?

Later op de dag, blijkt de trein inderdaad ook terug te rijden van Tilburg naar Oisterwijk, feitelijk geconstateerd, in beide richtingen is er een trein. Tussen Oisterwijk en Boxtel zijn er bussen.

Maar, kijk ons er niet op aan als het vandaag toch anders blijkt te zijn, ook wij kregen van NS geen antwoord…

Werkzaamheden op het spoor Boxtel – Eindhoven (Bron: X – Jeroen ter Stegge)