Care Inn

Koninklijke Erepenning voor 100-jarige Zang en Vriendschap


De Koning, met als spreekbuis burgemeester Hans Janssen, heeft een Koninklijke Erepenning toegekend aan Zang en Vriendschap.(+ Video, zie onder)

Zang en Vriendschap (Foto uit archief, foto’s van de uitreiking staan onder)

Burgemeester Janssen heeft de erepenning op 30 juni om 15.00 uur uitgereikt aan de zangvereniging, voorafgaand aan het 100-jarig jubileumconcert in Tiliander. De Oisterwijkse Gemengde Zangvereniging “Zang en Vriendschap Oisterwijk” is in juni 1924 opgericht. De Koninklijke Erepenning is aan de vereniging toegekend vanwege hun 100-jarige bestaan.

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Op dit moment bestaat het koor uit 30 leden, met sopranen, alten, tenoren en bassen. Zij zingen een breed klassiek repertoire met werken van Schubert, Brahms, Beethoven, Mendelssohn en Mozart. Maar er worden ook stukken van veel oudere datum gezongen, zoals Morley (16e eeuw), Purcell en Bach, of juist meer eigentijds; die van Gershwin of Eric Whitacre. Het is een niet-kerkelijk koor, maar veel klassieke componisten zijn religieus geïnspireerd, dus missen en kerkelijke liederen zingen zij ook, naast bekende werken zoals Cantique de Jean Racine van Fauré, Ave Verum van Mozart of Slavenkoor van Verdi.

Een toespraak van de burgemeester (Foto: Masja Vlaminckx).

 

Vol trost wordt de erepenning getoond (Foto: Masja Vlaminckx).