Care Inn

Excursie IVN Oisterwijk over Natuur en Cultuur


Een excursie in een van de kernen van Oisterwijk, deze keer in het Lindepark. Met de natuur als uitgangspunt kijkt IVN terug in de tijd. Want ook bomen, plantjes en water kunnen vertellen over een tijd die allang voorbij is.

De Vistrap in het Lindepark, centrum Oisterwijk (Foto: Danielle Clements)

Zaterdag 15 juni om 10:00 uur is de samenkomst bij de vistrappen in het Lindepark Oisterwijk, direct achter het gemeentekantoor in het centrum.

Deze excursie is gratis voor leden van IVN Oisterwijk. Niet-leden betalen €2,50. Aanmelden kan via activiteiten@ivnoisterwijk.nl Niet IVN-leden betalen € 2,50 en kunnen dit doen door het bedrag over te maken naar NL76RABO0138983585 t.n.v. IVN afd. Oisterwijk onder vermelding van Natuur en Cultuur