Care Inn

100 jaar Zang en Vriendschap Oisterwijk in een nieuw boek en concert


30 juni verschijnt ‘Eeuwig zingen 100 jaar Zang en Vriendschap Oisterwijk’, ter gelegenheid van het 100-jarige Oisterwijkse koor. De auteur is Anne Vermeer; het boek wordt uitgegeven door Kwartier van Oisterwijk. Ook is er die dag een concert.

Eeuwig zingen 100 jaar Zang en Vriendschap Oisterwijk

Samen zingen verbindt en verbinding zorgt voor vriendschap. Niet voor niets hebben diverse koren de naam Zang en Vriendschap. Zo ook in Oisterwijk. Honderd jaar geleden, in 1924, werd daar de “Oisterwijksche Liedertafel Zang en Vriendschap” opgericht. Een koor bestaand uit alleen mannen. In 1931 konden ook vrouwen lid worden en veranderde de naam in “Gemengde Zangvereniging Zang en Vriendschap”.

Ter gelegenheid van het eeuwfeest is koorlid Anne Vermeer in de archieven gedoken om het wel en wee van 100 jaar samen zingen te onderzoeken. Zijn bevindingen heeft hij op papier gezet en dat resulteerde in deze mooie uitgave ‘Eeuwig zingen’. Hij beschrijft de muzikale en organisatorische hoogtepunten, maar gaat ook niet voorbij aan de moeilijke tijden die het koor gekend heeft. De relatie met de rooms-katholieke kerk was soms gespannen, onenigheid over het repertoire leidde tot stevige discussies, zorgen over de balans in het koor en verstoringen in de relatie tussen dirigent en koorleden brachten het koor op gezette tijden in roerig vaarwater. Al met al bleef het koor echter krachtig in zijn ambitie om goed vierstemmig te zingen en een kwalitatief breed klassiek repertoire op te bouwen. Dat resulteerde in prachtige concerten en aubades, maar ook in vele eerste prijzen op concoursen. De gezelligheid ontbrak natuurlijk ook niet.

Vermeer plaatst het verhaal van 100 jaar Zang en Vriendschap in een muzikale en sociaal-culturele context. In woord en beeld geeft hij een mooie inkijk in het koorleven van Zang en Vriendschap. Daarnaast schetst hij echter ook de sociaal-culturele betekenis van het koor in de Oisterwijkse gemeenschap en de verwevenheid van koor, koorleden en repertoire met de ontwikkelingen in de samenleving.

Anne Vermeer (*1951) zingt bas en speelt cello. Hij is penningmeester van Zang en Vriendschap. Voor zijn pensionering gaf hij op de universiteit van Tilburg onderwijs in en deed hij onderzoek naar tweedetaalverwerving van kinderen en volwassenen.

Het boek omvat 256 pagina’s inclusief illustraties, en is vanaf 30 juni tegen betaling van € 18,95 verkrijgbaar via de uitgever Kwartier van Oisterwijk (klik).

Concert

Zang en Vriendschap viert hun jubileum 30 juni ook met een concert in Tiliander om 15.00 uur. Zij maken dan een muzikale reis door onze geschiedenis, met onder andere het Oisterwijks Volkslied. Ooit geschreven door Sjef van der Eerden, een van de eerste dirigenten. Door een geweldige donatie is de toegang tot dit concert gratis. Maar u moet wel een plaatsje reserveren (klik).

 

Zang en Vriendschap