Care Inn

Parelfair Oisterwijk heeft eigen bus voor speciaal vervoer


Eerder deze maand heeft de overdracht plaatsgevonden van de voormalige PAM (Personen, Ambulance, Materialen) bus van het Rode Kruis aan Parelfair Oisterwijk.

Vrijwilligers van de Parelfair nemen de bus in ontvangst.

Districtsmanager Rode Kruis MWB Tamara Spitters was hiervoor naar Oisterwijk gekomen om met het Parelfair bestuur en de chauffeurs van de bus bij dit speciale moment stil te staan. Hiermee is een wens van Parelfair om vervoer te kunnen bieden aan mensen die wat extra hulp nodig hebben in vervulling gegaan.

De bus heeft de afgelopen jaren altijd in de garage op de Locatie Oisterwijk gestaan. Met het herstructureren van Het Nederlandse Rode Kruis is deze bus overgedragen van de voormalige lokale afdeling aan het district West en Midden Brabant. Toen Parelfair ter ore kwam dat het district deze bus wilde afstoten is actie ondernomen om deze bus te verwerven. Met welwillendheid van het Rode Kruis is dat gelukt en blijft de bus voor Oisterwijk beschikbaar.

De bus is geschikt voor personenvervoer, maar kan ook omgebouwd worden tot ambulance of materialen vervoer. Daardoor is hij inzetbaar voor uitstapjes, evenementen en andere ondersteuning. Parelfair gaat de bus inzetten voor haar vakantieweken en uitstapjes voor mensen die dat op eigen kracht niet meer kunnen. De vrijwillige chauffeurs en verzorgers van Parelfair kunnen de gasten daarbij ondersteunen. Wilt u meer info over Parelfair kijk dan eens op de website www.parelfair.nl