Care Inn

Gemeentelijke Kerkenvisie kijkt naar de toekomst van de kerken in Oisterwijk


Het gebouw, de monumentale waarde, de maatschappelijke rol, het verleden en de toekomst. Kerken, kloosters, kapellen, pastorieën, pastoorpaadjes en een breviertuin. Gewoonten, cultuur, leefomgeving, maatschappelijke waarden, wensen en gedachten…

(Bron: Kerkenvisie Gemeente Oisterwijk)

Gemeente Oisterwijk heeft een Kerkenvisie opgesteld. Daar zijn heel wat gesprekken en onderzoek aan vooraf gegaan, getuige de bijlagen en informatie die de gemeente deze week beschikbaar heeft gesteld. Heel kort samengevat, komt daaruit dat de gemeente een coördinerende rol heeft ten gunste van het behoud van gebruik van de kerken, of indien zich dat voordoet, de mogelijkheden tot herbestemming. Blijven de kerken in gebruik, zo is de gedachte, ook met andere toepassingen, dan blijven deze plekken van betekenis voor hun omgeving.

St, Jans Onthoofding , de kerk in Moergestel (Foto: Jan Jonker)

De kerkenvisie beschrijft volgens het college (burgemeester en wethouders) ‘de doelen en de aanbevelingen over wat de gemeente kan betekenen en wat zij als haar taak en rol ziet in relatie tot het religieus gebouwd erfgoed. Het is van belang vast te leggen hoe we als gemeenschap voor nu en in de toekomst het religieus erfgoed behouden, versterken en een toekomstige meerwaarde kunnen bieden.’  Hiertoe heeft het college samen met de ambtelijke organisatie en gesprekspartners twee doelstellingen geformuleerd: ‘In beeld brengen van het religieus erfgoed en investeren in relaties’.

Met de Kerkenvisie wordt ‘de mogelijkheid gecreëerd om, samen met betrokkenen, na te denken over de toekomst van kerkgebouwen. We stimuleren het gebruik ervan om zo dit erfgoed een belangrijke rol te geven bij ontwikkelingen in onze gemeente.’

Klik hier en lees de volledige Kerkenvisie, zoals die volgende maand aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Petruskerk Oisterwijk in een Efteling sprookjessfeer (Foto: Toby de Kort).