uitgelicht

Gemeentehuis Haaren laten staan en herbestemmen met burgerinitiatief?


Het moet kort samengevat goedkoper zijn, beter voor het milieu, met minder stikstofemissie en goed voor de maatschappelijke samenwerking. Daarbij behoud van het huidige straatbeeld én met ruimte voor wonen voor jong en oud. Lees hierover onderstaande ingezonden brief:

Geachte raads- en commissieleden van de gemeente Oisterwijk,

Huidige plein, kerk en voormalige gemeentehuis (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Sinds een aantal jaren is het voormalige gemeentehuis van Haaren een pand wat zijn oorspronkelijke functie en betekenis heeft verloren. Het werd in 1995 gebouwd toen de herindeling van Helvoirt, Haaren en Esch op handen was. Dat is nog geen dertig jaar geleden.

De meningen over de plaats en kosten waren destijds verdeeld maar klaarblijkelijk kreeg de gemeenteraad toen de handen op elkaar om een vrij groot gebouw pontificaal te plaatsen op wat eens een overzichtelijk dorpsplein was. De gemeente Oisterwijk heeft in 2022 via een enquête gepolst wat eventueel de toepassing van het voormalige gemeentehuis zou kunnen- en mogen zijn. In de dorpskern van Haaren lieten de mensen van zich horen.

Geen wonder dat er nu andere geesten pleidooi houden om dit gemeentehuis te verwijderen en te voorzien in een nieuw gemeenschapshuis daar de Haarense stg. SGH verlegen zit om een passende ruimte.

Ik heb die ontwikkeling gevolgd en was enigszins verbaasd over de uitkomst. Vooral omdat de meeste stemmen in Nederland niet ook de meeste wijsheid bij zich dragen. Dat weet u best en daar moet u als gemeenteraadslid eigenlijk wat mee.

Onderzoek naar kostenefficiëntie zou uitwijzen dat het afbreken van een groot gebouw en opnieuw opbouwen van minder groot gemeenschapshuis een betere oplossing zou bieden dan herontwikkeling van het bestaande gebouw. Ja, herontwikkeling tot wat?

Ontwerp van De Twee Snoeken (Bron: Gemeente Oisterwijk).

In Nederland is de drempel om bestaande gebouwen te herontwikkelen steeds lager geworden. Dit komt door de stikstofproblematiek alsook het groeiende besef dat de ruimte om woningen te
bouwen steeds schaarser wordt. Nieuwe huizen bouwen is een verzoeking in tijd en middelen dus oudere gebouwen ‘herbestemmen’ ligt daarom in deze tijd voor de hand. Oudere bewoners willen
dichtbij de kern van hun woonplaats woonachtig zijn. Zij zijn prima hun woning in een dergelijk degelijk en groot gebouw te organiseren. Herontwikkeling is niet goedkoop maar nog altijd niet zo duur dat nieuwbouw dit zou evenaren danwel overtroeven in efficiëntie. Het onderzoek dat gedaan is zal derhalve vermoedelijk een invalide onderzoeksmethode behelzen, daar wil ik in deze brief op wijzen.

Naast kapitaalsvernietiging is het enorm vervuilend om het groteske gebouw uit 1995 in puin te doen veranderen en af te voeren. Het derde en voornaamste argument is de volgende:

We moeten in Nederland anders omgaan met betaalbaarheid van wonen dan de traditionele weg van huren via commerciële woningbouwcorporaties óf duur kopen met een hypotheek. Er is een derde weg: het gaat via een collectief van burgers dat zelf een wooncoöperatie opricht. De bewoners gaan dan via een burgerinitiatief een afspraak aan om een aantal woningen te financieren en daar als wooncoöperatie huur voor te vragen. De leden zijn lid en huurder tegelijk en zij behouden de zeggenschap over hun woning door zelf onderhoud te plegen en zelf óók de huurprijs te bepalen. Die huurprijs gaat dan uiteraard nooit omhoog en zo wordt wonen blijvend betaalbaar.

Deze manier is niet nieuw in het buitenland maar wel in Nederland en ook zeer geschikt als toepassing in de sterk vergrijzende dorpskern van Haaren. Denkt u daar eens over na en laat u niet
verblinden door prachtige, eigentijdse architectuur. Laat Den Domp zichzelf herontwikkelen en stel daartoe middelen beschikbaar die uit het herbestemmen van het voormalige gemeentehuis komen.

Laat ouderen wonen bij de dorpskern, zodat hun huizen op de kortere termijn vrij komen en jongere bewoners kunnen doorstromen. Denk wat duurzamer dan de vorige generaties en neem
verantwoordelijkheid door consequent om te gaan met de idee van sterk vervuilende en kostbare acties.

Kortom laat het gemeentehuis staan en verbouw het tot een gemeenschappelijke reeks blijvend betaalbare wooneenheden waar mensen zelf de invulling aan kunnen geven. Dit een kostenefficiënte oplossing die veel minder vervuilend is. Graag laat ik u zien, hoe tot een concrete en betaalbare herstemming van het voormalige gemeentehuis kan worden gekomen, maar het gaat mij in deze brief om bovengenoemde argumenten en het openen van een derde perspectief.

Note: Ingezonden brieven worden door de gemeente geanonimiseerd.