uitgelicht

Gemeente neemt wind uit de wieken van de Oisterwijkse molen


‘Hoe lang blijft de Kerkhovense Molen nog malen?’ Die vraagt stelt het bestuur van de Kerkhovense Molen hardop, nu de wind afneemt door groei van bomen en de voorgenomen bouw van woningen binnen de zogeheten molenbiotoop. Volgens hen neemt Gemeente Oisterwijk onvoldoende acht voor de problemen die ontstaan door afnemende wind op de wieken.Hiervoor is onderstaande openbare brief opgesteld:

De molenaars op de Kerkhovense Molen.

‘Wij maken ons grote zorgen en willen dat graag met iedereen delen. De grote vriend van een (wind) molen is uiteraard de wind. Maar gebrek aan wind is dan ook meteen de grootste bedreiging. Rondom De Kerkhovense Molen was een situatie ontstaan dat met name de hoogte van een aantal bomen uit de hand liep. Al in 2017 hebben wij daar door een gespecialiseerd bedrijf (Erfgoed Advies Groen/EAGM) een onderzoek naar laten doen. De conclusie ten aanzien van alleen de bomen was als volgt: De Molen kan in theorie 113 dagen per jaar draaien (op basis van voldoende wind). Op basis van de hinder van de bomen in 2017 was het aantal maaldagen al 78 ( =35 minder). In de toekomst zou door de groei van de bomen het aantal maaldagen teruglopen naar 37 (= 76 minder).’

In ieder bestemmingsplan staan bepalingen om de omgeving van een molen (de biotoop) te beschermen en meestal wordt daar door de Gemeente en ontwikkelaars rekening mee gehouden. In grote lijnen komt dat neer op 5 cirkels van telkens 100 meter met de molen als middelpunt. In de eerste cirkel mag niet of beperkt gebouwd worden en bomen groeien, de 2e cirkel staat een hoogte van 7 meter toe en per volgende cirkel loopt die hoogte met 1 meter op. Maar nu ligt er een nieuw ontwerp bestemmingsplan Kerkhovenbaan/Pannenschuurlaan ter vaststelling door de Gemeenteraad voor het perceel recht tegenover de Molen op een windrichting waar de meeste wind vandaan komt. Het plan behelst een “muur” van 5 dubbele woningen met een nokhoogte van 10 meter.

Dat is desastreus voor de windvang van de molen, voor de komende decennia. En het belangrijkste motief is dat er nu hogere bomen staan die de windvang al beperken. Maar dat is nu al jaren onze insteek om iets aan die bomen te doen. Wij begrijpen dat er woningbouw gerealiseerd moet worden op allerhande plekken, en zijn het eens met diegenen die deze locatie graag verfraaid zien. Maar dat zou ook kunnen met mooie representatieve bebouwing tot maximaal 7 meter. In de situatie van De Kerkhovense Molen zou dat een acceptabele hoogte zijn omdat het laagste punt van de molenwieken ook ongeveer die hoogte heeft.’

Wie wind in de molenwieken wil houden, of zelfs verbeteren, kan deze (klik) petitie tekenen.