Care Inn

Klachten over NS Snelbussen Oisterwijk vanwege werkzaamheden station Tilburg


Reizigers klagen over verkeerde vertrektijden of helemaal geen bus; irritaties en frustraties op station Oisterwijk.

Reizigers op station Oisterwijk (Foto ter illustratie: LOVO).

Vanwege werkzaamheden op station Tilburg rijden er vanaf afgelopen maandag tot en met maandag 13 mei geen treinen van en naar Tilburg. Er worden bussen ingezet vanaf onder andere station Oisterwijk. Volgens de NS geeft dit tot 30 minuten vertraging. De spoorwegorganisatie geeft het advies kort voor vertrek de reisplanner in de gaten te houden. Ook voor de buschauffeurs zijn er aanwijzingen; zo wordt op straat de route van Oisterwijk naar Tilburg en ook de juiste weg richting Den Bosch met extra bebording aangegeven.

Klachten

Het gaat de eerste dagen helaas goed mis. Zo klaagt een reiziger dat de bus op de heenreis te laat kwam, en op de terugweg er tot driemaal toe helemaal geen bus kwam. Een andere reiziger merkt op dat de vertrektijden van de bussen niet overeenkomen met de tijden die in de reisplanner staan vermeld. Deze reiziger kwam er samen met de buschauffeur achter dat de schema’s van de buschauffeurs niet overeenkomen met die van de reisplanner.

NS reageert over het algemeen met zinnen, als ‘Dat is erg balen …’ of ‘Vreemd’. Geen oplossing of toezegging tot verbetering en geen inhoudelijke duidelijkheid of en wanneer de bus wel komt of hoe laat. Wel worden volgens de NS de signalen intern doorgegeven. Komende dagen moet blijken of dat effect heeft.

Het traject dat 3 weken is gesloten en waarvoor bussen worden ingezet (Bron: NS.nl)