uitgelicht

Bewoners moeten weg waar arbeidsmigranten in Oisterwijk mogen blijven


Volgens Gemeente Oisterwijk is wonen op een vakantiepark niet toegestaan, evenals dat het verblijf van arbeidsmigranten op die parken volgens de gemeente niet mag en onwenselijk is. Toch geeft de gemeente toestemming tot dit laatste, terwijl individuele eigenaren van vakantiehuisjes ondanks woningnood worden weggestuurd. Wat blijkt: de arbeidsmigranten zijn nodig om de kosten voor de verbouwing te betalen.

Strijdig

Arbeidsmigranten verblijven in recreatiegebied Oisterwijk (Bron: Google Maps)

Strijdig met het bestemmingsplan, heeft de gemeenteraad in 2022 vergunning afgegeven aan een recreatieverblijf in het recreatiegebied van Oisterwijk, tot het huisvesting van de reeds daar aanwezige arbeidsmigranten. Dat wat oorspronkelijk als illegaal en ongewenst werd aangemerkt, en waar de gemeente paal en perk aan wil stellen, mag voor acht jaar worden voortgezet. Geen handhaving, met begrip en vergunning.

Dwangsom

Andere bewoners worden van vakantieparken weggestuurd. Zo was er een eigenaar (eigen bezit) van een vakantiewoning, die vanwege persoonlijke omstandigheden in zijn vakantiewoning ging wonen. Deze werd door de gemeente middels een dwangsom gedwongen zijn vakantiewoning te verkopen en voor een enorm hoog bedrag particulier te gaan huren. Ook deze woning ligt in hetzelfde recreatiegebied, met dezelfde bestemming. Wel handhaving; geen coulance.

Tijdelijk

Op die laatste tegenstrijdigheid reageert Gemeente Oisterwijk desgevraagd niet. Over het besluit dat het college (burgemeester en wethouders) het betreffende bestemmingsplan Scheibaan 17 voorlegt aan de raad geeft de woordvoerder van het college wel uitleg. ‘De gemeente streeft ernaar recreatieparken voor Oisterwijk te behouden. De gemeente is met een aantal parken in gesprek geweest over het toeristisch perspectief van de parken. Bij enkele parken heeft dit geleid tot het onderzoeken van de mogelijkheid tot toestaan van permanente bewoning. Bij dit park heeft het geleid tot afspraken over transformatie van het park, zodat het park weer een recreatieve functie krijgt. Daarbij is het mogelijk om de transformatie te ondersteunen met tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.’ Het ‘tijdelijke’ op deze locatie betreft de afgelopen jaren en de komende zes jaar.

Healthub

Het voorstel tot aanpassing van dat bestemmingsplan omvat de herontwikkeling van voormalig vakantiepark ‘De Parel’ tot ‘HealthHub’. Een plan waarmee een opwaardering ontstaat in de mogelijkheden tot recreatief verblijf. Met het concept ‘HealthHub’ wil de initiatiefnemer aan recreanten verblijfs- en dagrecreatie aanbieden, waarbij een koppeling wordt gemaakt met gezondheid, vitaliteit en/of sport. De omvang wordt gefaseerd omgezet van ooit een hotel met zalen, nu huisvesting arbeidsmigranten, naar straks een bijna tweemaal grotere locatie met horeca, zalen, wellness, 50 hotelkamers en recreatiewoningen.

Arbeidsmigranten

Tegelijk met het belang de recreatiegebieden recreatief te houden, ziet de gemeente ook een noodzaak in het veilig en leefbaar aanbieden van woonruimten voor arbeidsmigranten. En ook in dit geval stelt de gemeente, ‘moet worden voldaan aan de voorwaarden die staan opgenomen in het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten.’ Bij bedrijven in Oisterwijk stuurt de gemeente aan tot het in de directe nabijheid organiseren van veilige en fatsoenlijke woonruimte. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er honderden arbeidsmigranten in het Oisterwijkse recreatiegebied verblijven; grotendeels werkzaam bij bedrijven buiten onze gemeente.

Noodzakelijk kwaad

Het gedurende acht jaar voortzetten van de (volgens bestemmingsplan illegale) huisvesting van arbeidsmigranten – zo blijkt uit de stukken van de gemeente – wordt gebruikt ‘om de transformatieopgave te kunnen bekostigen.’ Enerzijds is die huisvesting op die plek ongewenst en niet volgens het bestemmingsplan; tegelijk worden de inkomsten daarvan gebruikt om de bouw  mogelijk te maken. Daar waar particulieren met het water aan hun lippen in hun eigen woonbehoefte willen voorzien, volgt handhaving…