uitgelicht

Partij PRO: Vier uur vergaderen over de Oostflank; participatie alleen voor de vorm


Wij hebben als raad afgelopen donderdag vier uur vergaderd over het koersdocument Oostflank. Hierin staat onze gemeentelijke visie op onze omgeving: waar gaan we bouwen, wat doen we met natuur en landbouw, hoe regelen we het verkeer. We maken hiermee afspraken voor een groot gebied in Oisterwijk en Tilburg. De gemeenteraad kon wijzigingen voorstellen op het koersdocument. Besluiten over dit document worden later dit jaar genomen. Na ruim vier uur vergaderen kunnen we concluderen dat aan bijna alle opmerkingen een gebrek aan participatie ten grondslag lag. Er werd uitgebreid gediscussieerd over allerlei details, maar nauwelijks over de uitgangspunten.

PRO vindt dat een ontwikkelingsvisie met name doelstellingen op hoofdlijnen moet bevatten, en niet te veel details. Deze hoofdlijnen vormen de basis waarlangs de ontwikkelingen in de toekomst moeten worden vormgegeven. Deze zijn goed verwoord in deel 1 van het stuk. Echter, in deel 2 zijn al verschillende uitwerkingen opgenomen die voor later bedoeld zijn. Bij nauwkeurige lezing blijken sommige teksten in deel 2 zelfs in tegenspraak met deel 1. Een document dat niet consistent is met zichzelf, geeft voor ons aan dat het naar bepaalde uitkomsten toe is geschreven.

Dan over participatie. Veel inwoners voelen zich – terecht, volgens PRO – overvallen door zaken die zijn opgenomen in deel 2. Een van de insprekers: ‘Er is wel tégen ons gepraat, maar niet mét ons.’ Dat raakt wat ons betreft de kern; voordat je een ontwikkeling in gang zet, is het essentieel om te verkennen hoe de verschillende belanghebbenden hier tegenover staan, en pas daarna het plan op te stellen. Dat betekent niet dat alle wensen kunnen worden ingewilligd, maar wel dat het gesprek met open vizier moet worden gestart. Dit kan alleen vooraf; niet achteraf of halverwege.

PRO denkt dat het college te veel details in deze visie nu al wil regelen. Participatie lijkt slechts voor de vorm te zijn, niet voor de inhoud. Dat er vier uur is vergaderd om slechts wijzigingsvoorstellen te doen, zegt iets over de kwaliteit van de inhoud en het proces.

Vragen? Reacties? fractie@pro-oisterwijk.nl

Guy de Kort
Namens fractie PRO Oisterwijk

 

Het bericht PRO: Vier uur vergaderen over de Oostflank; participatie alleen voor de vorm verscheen eerst op PRO Oisterwijk.

Meer politiek- en gemeentenieuws

Bovenstaande bericht is door de politieke partij geplaatst op hun website. Oisterwijk Nieuws verspreid deze berichten automatisch, om u op de hoogte te houden van hun politieke standpunten. Alle partijen die hieraan meewerken worden getoond.

Meer politiek- en gemeentenieuws leest u in het thema Gemeente (klik!)