Care Inn

Heksen lezing door Maria van Deutekom


25 maart om 20.30 uur is er een lezing over heksen. Aansluitend de ledenvergadering van heemkundekring de Kleine Meijerij. Beide in De Voorhof, het ontmoetingscentrum van de Protestantse Gemeente, Kerkstraat 64 in Oisterwijk.

The Lancashire Witches, Harrison Ainsworth

Maria van Deutekom gaat in deze lezing in op het thema ‘Heksen’. Al eeuwenlang doen verhalen over heksen de ronde en je vraagt je af waar die verhalen vandaan komen?

Allereerst komt in de lezing aan de orde wat we eigenlijk onder ‘een heks’ verstaan en welke beelden er zoal zijn over heksen. Soms is dat beeld positief zoals dat van het wijze kruidenvrouwtje maar ook vaak negatief zoals het beeld van de oude toverkol die ziekte en verderf onder de mensen brengt. Hierbij kan de heksenvervolging uit het verleden, die ook in Nederland en Brabant plaatsvond, niet onbesproken blijven.

Vervolgens zoomt zij in op allerlei oude volksverhalen over heksen en geeft daarvan een aantal tot de verbeelding sprekende voorbeelden. Zo hoor je o.a. hoe je een heks kunt herkennen en hoe de betovering valt te doorbreken. Vehalen over heksen uit de Kempen en de Meijerij passeren de revue.

In de laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar ‘hekserij’ waarin o.a. een link wordt gelegd naar de positie van de vrouw in vroeger tijden. Tevens zijn nieuwe gegevens aangedragen over het ontstaan van het vertrouwde heksbeeld op basis van de schilderijen van Pieter Bruegel de Oude.

Ook vandaag de dag doen er nog verhalen over ‘hekserij’ de ronde maar die zijn vooral positief van aard. De verzamelterm hiervoor is ‘Wicca’ waarbij vaak wordt teruggegrepen naar oude religies en culturen. De lezing wordt gelardeerd met afbeeldingen en voordracht van verhaalfragmenten.

Maria van Deutekom is van huis uit docent Nederlands en Theater en was als zodanig werkzaam in het hoger beroepsonderwijs. Voor het tijdschrift ‘Van den Herd’ van Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ schreef zij een drietal artikelen over Volksverhalen over heksen. Maria geeft lezingen en schrijfcursussen en is actief als theaterregisseur. Ze schrijft ook zelf verhalen en vertelt die voor publiek. Taal is een rode draad in haar leven.

Toegang voor de leden is gratis. Niet-leden betalen een bijdrage van € 4,00 per persoon.