uitgelicht

Gemeente Oisterwijk heeft abonnement op negeren rechters


Het regende al verloren rechtszaken; maar ook het volledig negeren van de rechtbank valt bij Gemeente Oisterwijk onder de wekelijkse abonnementen.

Het is ondertussen na alle eerdere berichtgeving duidelijk dat er – ondanks de eerdere ontkenning door de burgemeester – wel degelijk een structureel probleem is bij de gemeente, waar het gaat om zorgvuldig en tijdig afhandelen van vergunningsaanvragen, bezwaren en juridische processen. Recent nog heeft een woordvoerder van verantwoordelijk burgemeester Hans Janssen erkent dat het in bijzondere gevallen ‘ontbreekt aan specifieke benodigde expertise en beperkte inhuurcapaciteit’. Gemeente Oisterwijk geeft geen informatie over lopende zaken en achterstallige processen (klik). Met de kwestie van deze week, mag ook duidelijk zijn dat zeer eenvoudige zaken, zoals in dit geval bezwaar op een WOZ waarde, niet de aandacht krijgen die je van een gemeente mag verwachten.

Oneens

Burgemeester Hans Janssen, portefeuillehouder voor juridische zaken (Foto: Masja Vlaminckx).

Een inwoner is het met de gemeente oneens, waar het gaat om de geschatte woningwaarde. Op die woningwaarde wordt de gemeentelijke belasting en ook deels de loonbelasting gebaseerd. Daarop heeft deze inwoner bezwaar gemaakt. Gemeente Oisterwijk heeft dat bezwaar behandeld, maar ging niet mee in het verzoek van de inwoner, de WOZ waarde te verlagen. Hierop is de inwoners naar de rechtbank gegaan. Het verzoek aan de rechter is een oordeel te geven over de woningwaarde. ‘De rechtbank beoordeelt of de waarde van de woning te hoog is vastgesteld’, zo geeft de rechtbank aan over deze kwestie.

Uitnodiging

De rechtbank stuurt vervolgens een uitnodiging naar de gemeente, maar ook hier komt deze niet opdagen. ‘Namens de heffingsambtenaar is zonder kennisgeving aan de rechtbank niemand verschenen. De uitnodiging voor de zitting is op 20 december 2023 aangetekend verzonden aan de heffingsambtenaar op het [postadres]. Uit informatie van PostNL blijkt dat de uitnodiging op 21 december 2023 op het voornoemde adres is bezorgd. De rechtbank concludeert dat de uitnodiging voor de zitting tijdig en op het juiste adres is aangeboden en dat de heffingsambtenaar op juiste wijze is opgeroepen voor de zitting. De zitting heeft daarom plaatsgevonden zonder de aanwezigheid van de heffingsambtenaar.’

Negeren

Dat de ambtenaar (namens het college) niet de moeite heeft willen nemen, of geen tijd heeft om op het verzoek van de rechtbank in te gaan kan en mag in Nederland. Er zijn landen waar dit anders is; daar is het negeren van de rechtbank strafbaar. Dat de gemeente de rechtbank hiervan niet op de hoogte stelt, is minstens onfatsoenlijk; niet hoe een overheid behoort te functioneren. De vele herhalingen hiervan, mede omdat het hier om eenvoudige zaken gaat, is een duidelijk signaal dat er iets goed mis is bij de gemeentelijke organisatie. Niet alleen bij complexe zaken, maar ook bij dergelijke eenvoudige kwesties.

Oordeel

De rechter oordeelt verder dat – in tegenstelling tot wat de inwoners stelt – de gemeente wel voldoende informatie heeft verstrekt, maar ook dat het procesdossier van de bezwaarafhandeling geen verslag bevat van de hoorzitting en in de uitspraak op dat bezwaar ook geen weergave opgenomen is van hetgeen tijdens de hoorzitting is besproken. Opnieuw een onzorgvuldig handelen van de gemeente, wat de rechter aanmerkt als een schending van de wet. Daarbij komt ook in deze zaak, dat de bezwaar- en beroepsperiode te lang heeft geduurd.

Ondanks dit, oordeelt de rechter dat de woningwaarde door de gemeente juist is vastgesteld. Die woningwaarde blijft daarom bestaan; de gemeente moet vanwege haar nalatigheid wel de gerechtelijke kosten betalen, en aan de inwoner een vergoeding voor het lange wachten.