uitgelicht

Alsnog gesprek met boomkwekers voor gemeentelijk project Oostflank


In het Koersdocument Oostflank – doelende op het gebied ten oosten van Tilburg – staan uitgangspunten beschreven voor onder andere natuur, verkeer, wonen en werken in de dorpen en tussengelegen gebieden. Moergestel, Heukelom, Oisterwijk en Haaren maken voor meer dan de helft deel uit van dit plan.

Het gebied waarop Koersplan Oostflank van toepassing is (Bron: Gemeente Oisterwijk).

De gemeenteraad van Oisterwijk alsmede die van Tilburg heeft gesteld dat er gesproken moet worden met (boom)kwekers in het gebied, omdat die zich onvoldoende gehoord voelen. ‘In beide gemeenteraden is verzocht om opnieuw het gesprek aan te gaan met onder andere Treeport en ZLTO en ons sterk in te zetten het vertrouwen te herstellen. Wij hebben inmiddels goed overleg gehad met deze partijen en met hen afgesproken dat we de komende maand een drietal uitgebreide sessies met elkaar inplannen, onder begeleiding van een onafhankelijk gespreksleider, Pieter van Geel (o.a. oud- staatsecretaris, oud-gedeputeerde van Noord-Brabant en oud-voorzitter Brabant Advies),’ aldus het college. Tijdens dit proces zal ook gesproken worden met natuurorganisaties en andere belanghebbenden.

De voorgenomen besluitvorming is uitgesteld om de informatie uit die gesprekken te kunnen verwerken. Belangrijk besluit dat door de raad reeds is genomen, betreft het uitgangspunt dat bij eventuele afwijkingen de lokale visies en plannen zwaarder tellen dan dit koersdocument.

Klik en lees meer berichten over Koersdocument Oostflank