ondernemers

VVD raadslid knabbelt aan persvrijheid na weigering column in Nieuwsklok


VVD raadslid Rob Mallens is er duidelijk over: geen kritiek in de Nieuwsklok, want gemeente betaalt! De gemeente koopt publicatieruimte, en daarom mag er volgens hem geen commentaar in die krant over de politiek.

‘De overheid mag zich in Nederland niet bemoeien met wat mensen zeggen of schrijven’ *

Aanleiding van de boodschap van Mallens, is een bericht op de Facebookpagina van De Rooie Roeptoeter (RRT) over een door de redactie van de Nieuwsklok geweigerde column. De recent door deze uitgever aangestelde columnist Jos Creusen gaf daarin uitgebreid zijn mening over de afgelopen verkiezingen. Die mening was in de Nieuwsklok niet welkom, waarop Creusen het rigoureuze besluit nam zijn werkzaamheden voor het lokale weekblad te beëindigen. ‘Kan gebeuren, zand erover en gewoon weer verder, genoeg te doen,’ aldus Creusen desgevraagd tegen onze redactie. De redacteur van Nieuwsklok heeft laten weten geen uitleg te willen geven over de weigering van deze tekst, en ook de RRT doet dat desgevraagd niet.

Weigering

VVD raadslid Rob Mallens doet dat wel. Hij heeft blijkbaar wél weet van interne afspraken bij de uitgever en de reden van weigering. Hij stelt dat ‘correspondenten zoals Creusen worden gevraagd over het lokale nieuws te berichten.’

VVD raadslid Rob Mallens tijdens een eerdere raadsvergadering (Bron: Raadsinfo Gemeente Oisterwijk)

Columnisten behoren alle vrijheid te krijgen om hun uitgesproken mening te geven; ze mogen zich vrij uiten over maatschappelijke vraagstukken waaronder ook de politiek. Het is juist het doel van een column om lezers te prikkelen, aan te zetten tot nadenken. Creusen deed dat in zijn column ook.

Zijn column was echter puur gericht op de landelijke verkiezingsuitslag. En hoewel dat uiteraard ook effect heeft op de lokale situatie, was van iets specifiek lokaals niets te bespeuren in de proza van Creusen. ‘Als groot voorstander van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting, kan ik de weigering van Nieuwsklok dus heel goed volgen,’ aldus de VVD’er. Het ‘specifiek lokale’ kan een uitgangspunt zijn voor een uitgever. Ook onze redactie én onze columnist hanteert dat uitgangspunt. Als dat inderdaad ook het beleid is bij de Nieuwsklok, dan is daar iets voor te zeggen.

Ongewenst

Tegelijk met zijn begrip voor de keuze van de Nieuwsklok, stelt Mallens echter ook dat hij van een ‘blad met daarin het officiële gemeentenieuws’ een dergelijke redactionele keuze verwacht.

Een deel van het gemeentelijke nieuws wordt wekelijks op meerdere pagina’s in de krant afgedrukt, samengesteld door en betaalt door de gemeente. Sinds jaar en dag vormt de vergoeding voor deze publicaties voor weekbladen in het algemeen een substantieel deel van hun inkomsten. In vroeger jaren was het een verplichting om dat te doen; sinds 2014 is dat niet meer het geval. Het is reeds tien jaar een vrije keuze van de gemeenteraad, die hier in een raadsbesluit opdracht toe geeft.

Op onze vraag, waarom die gemeentelijke opdracht van invloed zou mogen zijn op de inhoudelijke afwegingen van de redactie, stelt Mallens: ‘De gemeentelijke pagina in Nieuwsklok dient een zuiver informatief en algemeen belang en wordt bovendien betaald met gemeenschapsgeld. Dat hoort dus thuis in een objectief en neutraal medium en niet in een blad waarin bepaalde vaste columnisten hun politieke voorkeur (of afkeer) prediken.’

Persvrijheid

Zover bekend is een dergelijke voorwaarde formeel niet opgenomen in de opdracht. Mogelijk is er wel een indruk ontstaan dat dit gewenst is, en anders is die indruk er nu, uitgesproken door VVD raadslid Mallens. Het standpunt van dit raadslid – die expliciet stelt dat redactieleden in hun columns geen politieke voor-/ afkeur mogen prediken vanwege een door de raad aan de uitgever gegunde opdracht – is een directe poging tot politieke beïnvloeding van de media, een vorm van beperking van persvrijheid. Dit druist in tegen de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens*.

Lees ook: VVD Oisterwijk heeft geen idee wat persvrijheid betekent

* Persvrijheid in de Grondwet

De overheid mag zich in Nederland niet bemoeien met wat mensen zeggen of schrijven (persvrijheid). Persvrijheid staat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Persvrijheid is onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. In Nederland is de persvrijheid vastgelegd in de Grondwet. Iedereen mag zeggen en schrijven wat hij wil. In kranten en tijdschriften, maar ook via radio, televisie internet en sociale media. Voorwaarde is dat het niet in strijd is met de wet. Belediging, smaad en aanzetten tot haat en discriminatie zijn bijvoorbeeld verboden. (Bron: Rijksoverheid.nl )