Care Inn

Monument KVL Gedenknaald niet meer te redden


Het rijksmonument, de KVL Gedenknaald op het terrein van de voormalige leerfabriek in Oisterwijk, is door eigenaar BOEi opgegeven. Ondank de afscherming die er tijdelijk overheen is geplaatst, zou het beeld te ver zijn aangetast dat het niet meer te redden is. Zowel Heemkundekring De Kleine Meierij, Oisterwijk in Beeld als Stichting Stoommachine Oisterwijk hebben plaats genomen in een werkgroep om samen met BOEi te zorgen voor een vervangende replica.

De gedenknaald op KVL Oisterwijk (Bron: Fragment Oisterwijk in Beeld)

‘Op het KVL terrein staat een beeld uit 1941. Beter bekend als gedenknaald. Dit beeld is in de afgelopen jaren flink vervallen,’ aldus Bas de Witte die eerder samen met andere vrijwilligers de stoommachine heeft gered van de ondergang. ‘Als we nu niets doen, dan is het over een jaar helemaal verdwenen en zal het nooit meer terugkomen.’

De gedenknaald op het voormalig terrein van de Koninklijke Verenigde Leder (KVL) in Oisterwijk, is een ijle gedenknaald rustend op een enorme wereldbol, gehouwen uit Ettringer tufsteen. Op de globe rust een zeshoekige obelisk met aan drie zijden gebeeldhouwde figuren, staand op drie wapenschilden. De figuren, afgebeeld met schort en op klompen, stellen leerlooiers voor. Zij dragen elk een looiwerktuig. De afbeeldingen op de wapenschilden verwijzen symbolisch naar Brabant, Amsterdam en het leerlooiersvak. Tussen de wapenschilden zijn koeienkoppen afgebeeld. In de wereldbol staat de tekst: ‘Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Koninklijke Lederfabriek Oisterwijk N.V. aangeboden door het personeel 27 october 1941’. Dit rijksmonument is dus al ruim 82 jaar oud.

Het beeld is jaren bloot gesteld aan regen en vorst, en daar kan deze steensoort op de lange termijn niet tegen. Tijdens diverse renovatiewerkzaamheden waren er meerdere waarschuwingen richting eigenaar en gemeente om het beeld te behoeden voor schade. In diezelfde periode werd ook gewaarschuwd voor verder verval door weer en vorst. Het beeld werd daarna met plastic afgeschermd. Voor een meer definitieve overkoepeling is door eigenaar BOEi niet gekozen.

Uit nieuw onderzoek naar de gedenknaald blijkt volgens de werkgroep dat dit Rijksmonument uit 1941 in veel slechtere staat verkeert dan eerder gedacht. Het geheel redden is volgens hen niet meer mogelijk, maar vervangen door een replica wordt voor het burgerinitiatief “Werkgroep Gedenknaald KVL” de nieuwe uitdaging.

Inwoners kunnen hieraan bijdragen via een speciale website (klik hier).