Care Inn

Partij PRO wil eenvoudige regels bij financiële ondersteuning


Armoede is een groot probleem en gezinnen in armoede krijgen vaak te maken met veel verschillende regelingen. Dat moet simpeler! Nu ervaren gezinnen in armoede veel druk bij het regelen van de juiste ondersteuning. Hierdoor blijft er veel minder ruimte over om uit de armoede te komen.

In oktober organiseerde het bestuur van PRO een druk bezochte inspiratieavond armoedebestrijding/bestaanszekerheid. Daarvoor was Ralf Embrechts van Quiet Nederland uitgenodigd. In de discussie was Eric Rentmeester een welkome aanvulling namens Sociaal Huis; een organisatie die in Oisterwijk van grote betekenis is voor velen.

Onze fractie heeft tijdens deze avond veel inspiratie opgedaan om de armoedebestrijding daadwerkelijk te gaan aanpakken en wij hebben op deze avond geleerd dat dit op verschillende manieren kan. Dus toen wij de behandeling van de begroting voorbereidden beseften we dat hier een kans lag om stappen te zetten.

In de begroting wordt beschreven wat de gemeente Oisterwijk wil doen aan armoedebestrijding en samenredzaamheid. Ook wordt uitgelegd hoe we dat willen bereiken, maar een begroting leent zich niet voor verdere uitwerking.

Daarom hebben wij een motie gemaakt waarin een van de aanbevelingen van Ralf Embrechts is uitgewerkt. Hij vertelde namelijk dat gezinnen met meervoudige problemen soms met wel 20 instanties te maken hebben. Deze instanties bieden allemaal oplossingen binnen hun eigen vakgebied. Maar het totaalplaatje ontbreekt.

Gemeente Oisterwijk heeft de afgelopen jaren al vooruitgang geboekt op dit gebied. Wanneer iemand in beeld is bij de gemeente, bijvoorbeeld vanwege het recht op energietoeslag, dan bekijkt de gemeente al of deze persoon ook in aanmerking komt voor andere tegemoetkomingen. Maar dit kan nóg beter. De betreffende inwoners moeten hierin zoveel mogelijk ontzorgd worden. Oftewel; nodig deze mensen niet uit om andere tegemoetkomingen aan te vragen, maar ken deze gewoon toe. Vertrouwen is hierin essentieel. We mogen erop vertrouwen dat inwoners geen misbruik maken van de aangeboden middelen.

Verder hebben wij het college aangespoord aanvraagformulieren niet onnodig ingewikkeld te maken, en brieven in begrijpelijke taal te schrijven.

De motie werd met grote meerderheid aangenomen. De inspiratieavond heeft ons op nog meer ideeën gebracht. Daarover later meer…

Vragen? Reacties? fractie@pro-oisterwijk.nl

Marion Das
Fractie PRO-Oisterwijk

 

Het bericht PRO wil eenvoudige regels bij financiële ondersteuning verscheen eerst op PRO Oisterwijk.

Meer politiek- en gemeentenieuws

Bovenstaande bericht is door de politieke partij geplaatst op hun website. Oisterwijk Nieuws verspreid deze berichten automatisch, om u op de hoogte te houden van hun politieke standpunten. Alle partijen die hieraan meewerken worden getoond.

Meer politiek- en gemeentenieuws leest u in het thema Gemeente (klik!)