uitgelicht

Gemeente Oisterwijk stemt in met herontwikkeling Klein Oisterwijk


Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpwijzigingsplan Streekpark Klein Oisterwijk ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen eventuele bezwaren kenbaar maken, waarna het college – zover er geen bezwaren komen die door het college gegrond worden verklaard – definitief toestemming geeft.

Bij Klein Oisterwijk straks geen vaste staplaatsen meer (Foto: Joris van der Pijll).

In het plan is opgenomen dat de voormalige camping, voor de realisatie van het nieuwe vakantiepark, grotere recreatieverblijven/ vakantiewoningen mag bouwen. Ook worden de gebruiksfuncties aangepast.

Op dit moment bestaat het park uit onder meer 240 stacaravanplaatsen, 240 toeristische plaatsen (kampeerplaatsen), 28 verhuuraccommodaties, twee horecagelegenheden en diverse dagrecreatieve voorzieningen. Het huidige aanbod van de verblijfsrecreatieve voorzieningen sluit volgens de eigenaren en het college niet aan bij de veranderende vraag van recreanten. ‘Hierdoor is er momenteel sprake van leegstand van stacaravan- en kampeerplaatsen binnen het park. Herstructurering van het park is daarom noodzakelijk. Bovendien willen recreanten tegenwoordig steeds meer luxe en ruimte. Met de huidige maatvoering voor onder meer bouwwerken ten behoeve van recreatieve nachtverblijven kan niet worden voldaan aan de veranderende vraag van recreanten.’

Het is een beeld waar voormalige huurders van staplaatsen anders over dachten; die hadden graag nog gebleven, maar hebben van de verhuurder vernomen dat hun huurovereenkomst wordt beëindigd. In de tussentijd, na vertrek van recreanten en in afwachting van nieuwe vakantiewoningen, verblijven er op een deel van het park Oekraïense vluchtelingen.

Voor de herinrichting wil de eigenaar bouwwerken plaatsen, in delen bos en waar voorheen caravans stonden. Ook wil deze aan de Noordzijde een horecagelegenheid realiseren. Ook wil de eigenaar de omvang van recreatiewoningen vergroten, zodat er ruimere verblijfsaccommodaties gebouwd kunnen worden. Verwacht wordt dat met de herinrichting recreanten meer over het jaar verspreid worden. Dat zal in bepaalde perioden intensivering van het aantal recreanten omvatten. Tegelijk is het aantal eenheden afgenomen van 574 in de huidige situatie naar 400 in de beoogde situatie.