uitpunt

24.000 bidprentjes uit Oisterwijk en omgeving in te zien in Haarens oude gemeentehuis


In het voormalige gemeentehuis van Haaren hebben vrijwilligers van Heemkundekring De Kleine Meijerij bijna 24.000 bidprentjes verzameld.

Bidprentje van pastoor Lambertus van den Boome uit Udenhout (overleden 20 april 1824)

Bidprentjes zijn prentjes die binnen de katholieke gemeenschap uitgedeeld worden ter herinnering aan een bepaalde belangrijke gebeurtenissen. Dat kon zijn bij een doop, een eerste communie of een huwelijk, maar met name een begrafenis. De bidprentjes voor overledenen (ook wel doodsprentjes genoemd) hadden tot doel om de nagedachtenis aan de overledene levend te houden en mensen te vragen te bidden voor zijn of haar ziel. De oudste prentjes dateren uit het einde van de zeventiende eeuw en zijn gemaakt voor geestelijken of andere personen van aanzien. In de loop van de negentiende eeuw werd het gebruik van bidprentjes meer gemeengoed en ook nu nog worden ze uitgegeven.

Wat zien we op een bidprentje?
De voorkant bestaat veelal uit een religieuze voorstelling zoals een afbeelding van Maria, Jezus of een heilige. Later werd ook wel voor een portret(foto) gekozen van de persoon voor wie het prentje werd uitgegeven of een sfeervolle afbeelding. Op de achterkant of binnenzijde bij de zogenaamde dubbele prentjes staan gegevens over de persoon in kwestie. Het prentje bevat vaak ook een oproep tot gebed of een bijbelse tekst. Aanvankelijk vermeldden de bidprentjes alleen namen en informatie over geboorte en overlijden van de persoon voor wie ze waren opgemaakt. Later verschenen er uitgebreidere biografische beschrijvingen. Hierin kun je bijvoorbeeld informatie vinden over eventuele (kerkelijke) onderscheidingen, functies, missiewerk en kerkelijke jubilea.

Het is zover!

Bidprentje van Cornelis van der Meer uit Haaren (overleden 29 mei 1910)

Met ingang van 1 november is deze collectie online te raadplegen via een aparte website: Bidprentjescollectie De Kleine Meijerij. De collectie bidprentjes van De Kleine Meijerij bevat bidprentjes betreffende overleden personen uit de negen plaatsen van ons werkgebied. Het betreft bijna 24.000 exemplaren. Door de leden van onze werkgroep bidprentjes zijn die gescand en inhoudelijk ontsloten. Een heel monnikenwerk.

De bidprentjeswebsite wordt regelmatig aangevuld. De site is zeker interessant voor mensen die bezig zijn met stamboomonderzoek. Mocht u nog originele bidprentjes hebben die u niet op deze website tegenkomt dan houden wij ons gaarne aanbevolen voor uitbreiding van de collectie. De collectie is iedere vrijdagmiddag tijdens openingstijden te raadplegen in het Heemcentrum in het voormalig gemeentehuis van Haaren aan het Mgr. Bekkersplein 2 te Haaren.