uitpunt

Autopionier Van de Biggelaar uit Moergestel in Nieuwe Kleine Meijerij


Het thema van open monumentendag 2023 was “Levend erfgoed”. Het nieuwe nummer van kwartaaltijdschrift/vlugschrift van Heemkundekring De Kleine Meijerij sluit af met een kort redactioneel artikel dat aandacht besteedt aan de breed opgezette en gevarieerde erfgoedmanifestaties die in de gemeenten van haar werkgebied, waaronder Oisterwijk, heeft plaatsgevonden. Onder andere werd in Sociaal-cultureel centrum De Schalm in Berkel-Enschot een erfgoedvitrine onthuld.

Rijtuigfabriek Van den Biggelaar aan het Rootven. (coll. Ad Wolfs Adr.Zn. Moergestel)

Verder onderzoek naar een Moergestels medaillon, waarvan de vondst gemeld werd door Gerard Willems in nummer 4 van dit tijdschrift van het jaar 2022, wordt beschreven door Anton van Dorp. Er is onder andere onderzoek gedaan naar de samenstelling van het materiaal waaruit blijkt het medaillon is gegoten uit lood en tin. Ook na dit nieuwe onderzoek, zo blijkt, is definitief uitsluitsel over diverse vragen eromheen nog niet te geven.

De familie Van den Biggelaar behoorde in onder meer Moergestel, Udenhout en Berkel tot de ‘autopioniers’ in het werkgebied van De Kleine Meijerij. Drie stambomen van deze familie worden door Joost van der Loo aan elkaar gekoppeld. Constantinus van den Biggelaar, een buitenbeentje op technisch gebied, was de tweede inwoner van Moergestel die een auto bezat. Hij bouwde autobussen en begon een autobusdienst. Eerdere publicaties hierover in dit blad worden in de bronvermeldingen bij het artikel gegeven, zodat deze gemakkelijk terug te vinden zijn.

Oisterwijker Sjef Paijmans is het onderwerp van een bijdrage van Daan Doesborgh, die op verzoek van het Regionaal Archief Tilburg een podcast maakte over de memoires van Paijmans. Deze werd na de bevrijding opgepakt en kwam om lang onopgehelderde redenen terecht in Kamp Vught, waar hij tussen SS-ers en collaborateurs moest verblijven. Het verhaal van Daan Doesborgh werpt nieuw licht op deze bijzondere zaak.

Deze aflevering 2 van De Kleine Meijerij is verkrijgbaar bij Boekhandel Oisterwijk, bij Johan heeft het te Moergestel, en het Heemcentrum van De Kleine Meijerij in het voormalig gemeentehuis van Haaren aan het Mgr. Bekkersplein.