ondernemers

Raad van State geeft toestemming tot woningbouw Moergestel


Op verzoek van de Dorpsraad Moergestel heeft de Raad van State eerder de bouw stil gelegd, in afwachting van de uitspraak over het bezwaar. Die uitspraak is nu bekend; de bouw kan onverminderd doorgaan.

Plankaart van de voorgenomen woningbouw aan de Raadhuisstraat in Moergestel (Bron: Gemeente Oisterwijk)

De woningen betreffen bouw van appartementen in de pastorietuin. De Dorpsraad Moergestel is het niet eens met het plan. Het zou te vol worden, met minder groen, teveel woningen dicht op elkaar, de prijzen te duur en voor het verkeer zou het nu al te druk zijn in de dorpse straatjes.

Het plan voorziet in de bouw van 15 appartementen voor senioren, met bijbehorende parkeerplaatsen op het perceel aan de Raadhuisstraat ongenummerd in Moergestel in de gemeente Oisterwijk. Daartoe is aan het perceel de bestemming “Wonen – Woningen” toegekend. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door een uitbreiding van Moergestel en het buitengebied en aan de westzijde door centrumfuncties.

De Raad van State heeft alle tegen het bouwplan ingediende bezwaren verworpen en het project kan dus doorgaan.