Care Inn

Barbecue Prinsessenbuurt en samenwerking in wijk Westend


In Westend loont samenwerken zeker. Hier trekken Leystromen, ContourdeTwern en gemeente Oisterwijk samen op, om met de bewoners van deze wijk initiatieven te ontplooien die voor Westend belangrijk zijn.

Leystromen is volop bezig met de nieuwbouw van woningen aan de Tilburgseweg en met de renovatie van verschillende woningen, waaronder verduurzaming van de daken. Een flinke klus, tegelijkertijd een prima verbetering voor de wijk. Huurders worden hier uitdrukkelijk bij betrokken. ContourdeTwern is actief in de wijk Westend en ondersteunt initiatieven in en buiten wijkcentrum de Coppele om inwoners te binden en te verbinden, want samen kunnen we elkaar helpen en maken we de wijk gezelliger en fijner om te wonen.

De Wijkdag was een succes (Bron: Oisterwijk in Beeld).

Gemeente Oisterwijk is momenteel bezig met onder andere de verbetering van een aantal groenstroken in de wijk en de reconstructie van de Marijkestraat. Ook dat doen we samen met de bewoners van de wijk of straat. Loket Wegwijs haakt aan, zodat we wellicht preventief meer kunnen doen voor de bewoners, voordat het hulpvragen worden. En via de wijkregisseurs (wijkregisseurs@oisterwijk.nl) proberen we in de wijk ook een aanspreekpunt te hebben, waar inwoners met vragen, maar vooral ook met eigen ideeën terecht kunnen.

Juist door met deze partijen intensief samen te werken bereiken we betere resultaten en zijn we meer zichtbaar in de wijk. Samen een inwonersavond houden, samen met bewoners schoffelen in voortuinen, samen present staan op de open dag van de Coppele.

Wijkraad en Wijkcentrum
Samen bereik je meer, samenwerken loont! Binnenkort sluiten nog meer partijen aan. Zodat zij een nog beter beeld krijgen van de wijk, maar vooral om samen nog meer zichtbaar te zijn en zaken op te pakken. De gemeente dankt Wijkraad Westend die proactief meedenkt en ook zelf initiatieven neemt om de wijk ‘mooier’ te maken, zoals de eerste Wijkdag op 9 september (Video onder). Grote dank aan wijkcentrum de Coppele, die ook zelf activiteiten organiseert en waar de deuren altijd open staan. En ook dank aan de bewoners van Westend zelf, die vertellen wat zij willen en waar ze zorgen over hebben en het soms ook zelf mee oppakken.

En nu verder
Zijn alle problemen in Westend nu op te lossen? Nee, zo stelt de gemeente, natuurlijk niet. Maar we zijn op de goede weg. Dat ondervond ook de gemeenteraad, die in juni op wijkbezoek in Westend was en enthousiast reageerde op de gezamenlijke initiatieven en de eerste resultaten.

Leystromen
Leystromen is elke donderdag in de oneven weken aanwezig in de Coppele van 09:00 tot 10:00 uur voor al jouw vragen. Laat je horen, kom met ideeën en doe vooral mee, in je eigen straat of buurt, voor je eigen wijk! En 7 oktober van 16:00-19:30 uur organiseert Leystromen samen met Contour de Twern en de Gemeente Oisterwijk een barbecue voor de bewoners van de Prinsessenbuurt. Hiervoor hebben deze bewoners een uitnodiging gekregen. Aanmelden kan nog tot 2 oktober via: Participatie@leystromen.nl. Ook bereiden de wijkraad en gemeente samen een informatiemiddag voor ouderen voor, waar zij met hun vragen terecht kunnen, bijvoorbeeld over hoe je langer veilig thuis kan wonen.