Care Inn

Voorleeshalfuurtje voor 0 tot en met 4 jaar in Bibliotheek Oisterwijk


Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Naast dat het natuurlijk erg gezellig is, is het ook van groot belang voor de taalontwikkeling van een kind.

Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling, en ook gewoon leuk!

Kinderen die regelmatig worden voorgelezen hebben een grotere woordenschat. Maar ook voor het concentratievermogen en het stimuleren van de fantasie is het nuttig. Vrijwilligers van Bibliotheek Oisterwijk maken er een gezellig halfuurtje van met elke maand een ander thema. Kom je ook luisteren naar een mooi verhaal in de Bibliotheek?

Het voorleeshalfuurtje is er voor kinderen van 0 t/m 4 jaar samen met hun begeleider, op onderstaande data om 10.00 uur, en deelname is gratis. Aanmelden is alleen nodig als je met meer dan 3 peuters wilt komen, dat kan via oisterwijk@bibliotheekmb.nl

29 september zintuigen
27 oktober herfstschatten
24 november Sinterklaas
15 december Kerst
24 januari Nat. Voorleesdagen inclusief “voorleesontbijt” (Let op andere tijd: 09.30-11.00 uur)
26 januari Nat. Voorleesdagen
1 februari Nat. Voorleesdagen
1 maart spelletjes
5 april muziek
26 april Lente + Koningsdag
31 mei ontdekken
28 juni zomer