Care Inn

Onderdoorgang bij Haarens Jonkheerpad start komende maand


ProRail heeft een onderdoorgang toegezegd en wil ook meewerken aan een historische verantwoording voor de bijzondere waarde van de enige tijd terug gesloten overgang, voorheen de opstapplek van de jonkheer van kasteel Nemerlaer in Haaren.

Links de onderdoorgang van het water, midden het pad vanaf het kasteel, rechts de overgang die gesloten werd (Bron: Google Maps).

De spoorwegovergang is ontstaan toen Baron Donatus in 1865 toestemming gaf tot de aanleg van de spoorlijn Tilburg-Eindhoven over zijn landgoed. Daarbij stelde hij als voorwaarde dat hij de overgang als (privé)opstapplaats mocht gebruiken. Bewoners van Haaren zagen met de afsluiting van de overgang dan ook het verlies van een belangrijk stuk cultuurhistorie. Door het sluiten van deze voetgangersoversteek zou die plek en daarmee de historie in de vergetelheid raken.

Het Jonkheerpad is afgesloten (Foto: ProRail)

ProRail heeft vorig jaar laat weten medio 2023 een alternatief te bieden voor voetgangers middels een u-bak, daar waar de Essche Stroom onder het spoor doorstroomt. Vanwege stikstofregels moest ProRail een constructie bedenken die in bouw minder belastend is voor de omgeving, het Natura 2000 gebied. Dat is gelukt. ProRail heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een plan om de tunnelbak (nagenoeg zonder stikstof-uitstoot) te realiseren. Daarom kan gestart worden met de werkzaamheden.

In september 2023 start ProRail met de voorbereidende werkzaamheden, waaronder het inrichten van het werkterrein. De tunnel wordt in de eerste helft van 2024 gerealiseerd. 

 

ProRail heeft het pad afgesloten; Brabants Landschap heeft een informatiebord geplaatst.