Care Inn

De Noenes Haaren alsnog geschikt voor wonen


Gemeente Oisterwijk, de raad zal hier binnenkort over beslissen, is voornemens om recreatiegebied De Noenes om te zetten naar woongebied.

86% van de eigenaren van de totaal 240 percelen zou hebben aangegeven een woonbestemming te wensen (Bron: Gemeente Oisterwijk).

In recreatiegebied De Noenes in Haaren is verblijven als vaste woonruimte niet toegestaan. Deels wordt het vanuit oude afspraken nog gedoogd, maar wie weg gaat kan de recreatiewoning niet als woonhuis verkopen. Dit beperkt ook de waarde en investeringsmogelijkheden voor de eigenaren.

Gemeente Oisterwijk wil de woningen in het gebied een andere bestemming geven. Het recreatiegebied zou dan worden aangemerkt als woonbestemming. Van de eigenaren wordt daarbij een bijdrage gevraagd, die 20% bedraagt van de door deze omzetting verwachte waardestijging. Met dat geld kunnen voorzieningen worden uitgevoerd die nodig zijn om te komen tot een volwaardige woonfunctie.

Het geheel moet zorgen voor een kwaliteitsimpuls. De gemeente zorgt hierbij voor de verbetering van het landschap. Verwacht wordt dat de eigenaren met hun nieuwe bestemming en meer zekerheid over de toekomst meer en duurzamer zullen investeren in onderhoud en vernieuwing van hun woning. Ook krijgen de eigenaren meer ruimte om bijvoorbeeld aan te bouwen.

Na goedkeuring van de gemeenteraad (datum is nog niet bekend), volgt nog een uitgebreid proces om te komen tot de werkelijke realisatie. De gemeente verwacht hiervoor minimaal een jaar nodig te hebben.

Bijzonder is dat de vorige Gemeente Haaren vergevorderde plannen had voor het omzetten van het recreatiegebied naar wonen, maar dit destijds door Gemeente Oisterwijk werd tegengehouden. Ook zijn afgelopen jaren bewoners met woningnood gedwongen van recreatieparken te vertrekken. Bekend is dat andere bewoners wel vast in hun vakantiehuizen verblijven (meestal formeel geregistreerd op een ander adres), en ook veel arbeidsmigranten gebruik maken van vakantiewoningen. Er is ondertussen een verschuiving in het gemeentelijk beleid gaande, om deels recreatieparken om te zetten naar wonen, en deels recreatieparken weer echt voor recreanten beschikbaar te krijgen.