Care Inn

Wijkcentra en gemeente ondertekenen nieuwe intentieverklaring


‘Door nauwer samen te werken kan de gemeente de duurzaamheid en de maatschappelijke impact van de wijk- en buurtcentra vergroten,’is de mening van het college (burgemeester en wethouders).

De lunch in wijkcentrum Pannenschuur (Foto: Iris de Groot).

‘Door de ontwikkelingen in het sociaal domein krijgen de wijk- en buurtcentra een steeds belangrijkere plek in de Oisterwijkse samenleving. De wijk- en buurtcentra zijn een belangrijke speler in het versterken van de maatschappelijke basisvoorzieningen dichtbij, die de zelfredzaamheid van de mensen kunnen vergroten.’

Wijkcentra en gemeente hebben hiertoe een nieuwe intentieverklaring ondertekend. Hierin staan de volgende 6 uitgangspunten:

1. De besturen van de wijkcentra willen zich minder bezighouden met de uitvoering van activiteiten maar meer met het algemeen beleid.
2. De wijk- en buurtcentra zorgen ervoor dat de inwoners uit de wijk/buurt bekend zijn met de activiteiten van het wijkcentrum.
3. De wijk- en buurtcentra fungeren als centraal punt in de wijk, een plaats waar alle wijkbewoners welkom zijn en hun gewenste activiteit kunnen beoefenen.
4. De wijk- en buurtcentra hebben niet alleen aandacht hebben voor specifieke doelgroepen. Alle wijkbewoners zijn welkom, elk met hun eigen specifieke doelen en wensen.
5. De wijk- en buurtcentra geven samen met alle bewoners en belanghebbende vorm aan de leefbaarheid in de wijk.
6. Een wijkcentrum zou moeten voldoen aan de z.g. ITS Norm. (Internationaal Toegankelijks Symbool).

Ook is er een ‘Visie wijk- en buurtcentra’. In de Visie wijk- en buurtcentra staan belangrijke uitdagingen beschreven voor de wijk- en buurtcentra. Waaronder het vrijwilligers tekort en het bereiken van verschillende kwetsbare doelgroepen. Deze uitdagingen komen voort uit een eerdere analyse van de wijken door Kwetsbaar Brabant en een analyse door de gemeente Oisterwijk. Naast de belangrijke uitdagingen staat ook beschreven hoe de wijk- en buurtcentra in samenwerking met de gemeente Oisterwijk en ContourdeTwern deze uitdagingen het hoofd willen bieden.

 

Klik en lees hier alle bijbehorende documenten