Care Inn

Dorpsraad Moergestel over herstel van de Dorpspomp


De Dorpspomp in Moergestel is hersteld (zie video onder); de Dorpsraad schrijft hierover:

Herstel met hulp van vrijwilligers en gemeente.

Veel is er in het verleden al geschreven over de Dorpspompen in Oisterwijk en Moergestel. De pomp in Oisterwijk heeft ook veel geld gekost maar is uiteindelijk dan ook in gebruik genomen.

In Oisterwijk staat een nieuwe pomp en wij hebben in Moergestel gelukkig, door de inzet van een aantal fanatieke vrijwilligers, onze oude pomp kunnen behouden. Kosten zijn hier nauwelijks voor gemaakt en dat maakt deze Moergestelnaren wel een beetje trots. Deze vrijwilligers vonden het kloppen dat de pomp uit Oisterwijk in onderhoud staat bij de gemeente en vroegen aan de Dorpsraad van Moergestel of dat ook mogelijk was voor onze pomp. Hierover is in het afgelopen jaar overleg geweest met de gemeente, die al het vastgoed beheerd en onderhoud, en daar is uit voortgekomen dat de pomp overgedragen zou worden aan hen, werkend en wel.

Afgelopen woensdag 26 april is dat een feit geworden. De vrijwilligers onder leiding van Ad Kocx en Sjaak van Herk hebben afgelopen tijd de defecten opgenomen aan de pompinstallatie en o.a. de zuiger is vernieuwd en zij hebben deze terug geplaats in de pomp. I.s.m. enkele medewerkers van de gemeente is dit goed geslaagd en hebben ze de pomp werkend overgedragen aan de gemeente zijnde de heer Robin Jacquot. Hierbij is alles overgedragen zoals b.v. het voor de winter water vrij maken van de pomp zodat hij niet meer kapot kan vriezen zoals nu gebeurd was. Samen hebben Ad en Robin alles afgesproken en zal de gemeente zich ontfermen over het onderhoud en de reparaties die nog moeten gebeuren aan de “hoed” van de pomp.

Wij van de Dorpsraad zijn weer tevreden over dit resultaat en blij dat we hebben kunnen bemiddelen in dit project. De Dorpspomp staat weer gereed om gebruikt te worden door iedereen die daar behoefte aan heeft. Het schone Moergestelse grondwater kan door iedereen weer met liefde omhoog gepompt worden.

Peter van de Wouw

Stichting Dorpsraad Moergestel