uitpunt

Partij Van Beers: Spoed jongerencentrum Pannenschuur wordt gerealiseerd


Kaders jongerenwerk moeten nog worden bepaald

Tijdens de raadsvergadering van 13 april jl. werd het voorstel besproken om in wijkcentrum Pannenschuur een jeugdaccommodatie te realiseren. Fractie van Beers stemde tegen dit voorstel. Niet omdat jongeren geen plek moeten krijgen, maar omdat fractie van Beers hen een goede en duurzame plek wil bieden.

Want, toevallig is er ruimte over in wijkcentrum Pannenschuur en het college heeft opdracht gekregen om een jongerencentrum te realiseren. 1 + 1 = 2 dus lag het voorstel voor om op korte termijn aan Lavendel 13 en voor de lange termijn aan Lavendel 7 een jeugdaccommodatie te realiseren voor 10 tot 27 jaar met de focus op 10 tot 17 jaar.

Doelgroepen

Fractie van Beers vindt dat wijkcentra en buurthuizen geschikt zijn voor kinder- en tienerwerk. Oftewel jeugd in de leeftijd 5 t/m 15 jaar. Voor jongeren in de leeftijd 16+ vindt fractie van Beers dat er een volledig eigen locatie gerealiseerd moet worden. Hierin voorzag het voorstel niet. Een reden om tegen te stemmen én samen met D66 een motie in te dienen om alle doelgroepen op de juiste wijze een plek te geven.

Modern jongerenwerk

De juiste manier om via modern jongerenwerk jeugd te ondersteunen, kan niet landen in wijkcentrum de Pannenschuur. Fractie van Beers denkt dan o.a. aan locatie(s), doelgroepen, visie, activiteiten en samenwerkingen. Nog een reden om tegen te stemmen én samen met D66, CDA en VVD een motie in te dienen om specialisme rondom modern jongerenwerk in te schakelen voor de uitvoering in onze gemeente.

Toezegging

De wethouder heeft, na sterke input van dhr. Van Ginneken (D66) en mevr. Van Beers (Fractie van Beers), toegezegd dat de moties (doelgroepen en modern jongerenwerk) volledig worden meegenomen in het kaderstellend gesprek. Chapeau!

Fractievoorzitter Inge van Beers (fractie van Beers)

Contact

Fractie van Beers zal o.a. contact met omwonenden van het wijkcentrum in de Pannenschuur houden over de uitvoering van de plannen daar. Daarnaast komt de fractie graag in contact met anderen die mee willen denken over modern jongerenwerk in onze gemeente. De jeugd heeft immers de toekomst! Wil jij iets met ons delen? Dat kan via social media (Raadslid Inge van Beers), mail naar imjvanbeers@live.nl of bel op 06-34037979.

Tot ziens in onze mooie gemeente!

 

 

Bron: Fractie Van Beers

Meer politiek- en gemeentenieuws

Bovenstaande bericht is door de politieke partij geplaatst op hun website. Oisterwijk Nieuws verspreid deze berichten automatisch, om u op de hoogte te houden van hun politieke standpunten. Alle partijen die hiertoe de mogelijkheid bieden worden getoond.

Meer politiek- en gemeentenieuws leest u in het thema Gemeente (klik!)