uitgelicht

Vluchtelingenopvang in Oisterwijk onder de loep (Deel 1)


Het aantal asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen die in ons land worden opgevangen is afgelopen jaar flink gestegen. Ook in onze gemeente is het aantal opvangplekken toegenomen naar totaal vijf locaties, waarvan vooralsnog vier tijdelijk. Hoe zijn de verschillen in leefomstandigheden, en wat kunnen we leren van deze diversiteit aan opvang?

door Joris van der Pijll

In onze gemeente Oisterwijk kennen we momenteel vijf opvanglocaties, bestemd voor diverse doelgroepen, ingericht voor korte en lange termijn. Deze vijf verschillende vormen van vluchtelingenopvang (Morgenrood, Klein Oisterwijk, Reebok, voormalig Klooster, AZC) zijn bestemd voor reguliere asielzoekers (met wens tot verblijfsvergunning), statushouders (met verblijfsvergunning, wachtende op een woning) en vluchtelingen uit Oekraïne (met vooralsnog gewenste terugkeer).

De locaties zijn zowel voor langere als tijdelijke opvang opgericht. ‘Tijdelijk’ omdat de locaties na bijvoorbeeld 1 of 2 jaar weer sluiten. Voor ‘langere termijn’ van 25 jaar waar het gaat om de AZC locatie. Bij deze laatste is momenteel ook een ‘tijdelijke’ situatie van toepassing, omdat er nieuwbouwplannen zijn. De woorden ‘tijdelijk’ en ‘lange termijn’ zijn echter ook van toepassing op de verblijfsduur van de vluchtelingen op al deze locaties. ‘Tijdelijk’ omdat het in beginsel de bedoeling is dat vluchtelingen hier niet langer dan weken of hooguit enkele maanden verblijven , maar zo blijkt ook voor ‘langere termijn’ wat betreft de verblijfsduur van vluchtelingen, omdat in de praktijk blijkt dat het soms tot wel 3-4 jaar duurt voordat asielzoekers een verblijfsvergunning, laat staan een huis hebben.

Gedoneerde hulpgoederen liggen klaar voor de komst van Oekraïens vluchtelingen in Moergestel (Foto: Joris van der Pijll).

Over de woningnood gaat deze serie niet, daarover is afgelopen jaar uitvoerig gepubliceerd en zal zeker nog het nodige gezegd worden. De aankomende serie betreft specifiek het verblijf op de vluchtelingenopvanglocaties. Deze diversiteit aan locaties binnen onze gemeente biedt een unieke kans om de verschillende vormen van opvang nader te bestuderen. Met het sluiten van enkele AZC’s in Nederland, de heersende woningnood én het aanhouden van de oorlog in Oekraïne, is de verwachting dat de behoefte aan opvang langer aan zal blijven. De hoofdvraag is: Krijgen al deze vluchtelingen voldoende mogelijkheden en hulp om te voorzien in goede leefomstandigheden? En ook is interessant te kijken naar de verschillen, wat de diverse betrokkenen van die verschillen ervaren en wat daarvan eventueel voor de toekomst uitnodigt tot nadere bestudering.

Stichting Matchingfonds De Coöperatie heeft een werkbeurs toegekend om onderzoek te doen naar en te publiceren over de kwaliteit en diversiteit van (nood)opvanglocaties voor vluchtelingen binnen de gemeente Oisterwijk. Komende weken volgt telkens een ander onderwerp, gebaseerd op interviews en locatiebezoeken die afgelopen weken zijn geweest of nog komen. Er volgen vast en zeker nieuwe inzichten waarover in Oisterwijk nog niet of nauwelijks is gesproken.

Wordt vervolgd, met komende week een blik op de opvang van Oekraïense Vluchtelingen in het voormalig Klooster in Moergestel.

 

Klik hier en lees alle berichten uit deze serie