lezing goed oud worden

Extinction Rebellion strijkt neer in Oisterwijkse Kampina (Film)


Actievoerders die zich presenteren als Extinction Rebellion hebben een video geplaatst van hun bezoek aan natuurgebied de Oisterwijkse Kampina.

Extinction Rebellion bij de leegstaande Rosep in natuurgebied de Kampina.

De internationale actiegroep verzet zich tegen klimaatverandering, strijdt voor betere biodiversiteit en wil daartoe een snelle en drastische transformatie. Ook geeft de organisatie aan dat macht en geld rechtvaardiger verdeeld moeten worden. Het milieu- en klimaatbeleid zou vrij van bedrijfsmatige en politieke invloeden meer door onafhankelijke burgers bepaald moeten worden.

De droogte, die op de Kampina duidelijk zichtbaar is aan de droogstaande rivier de Rosep, vormt het toneel voor de boodschap van de actievoerders.

Zie onderstaande films, en het persbericht van de actiegroep:

Persbericht:

De rebellen van Extinction zijn vernoemd naar de zesde massa-extinctie cq. het uitsterven. De Red Rebels van XR, een theatrale groep, verbeeldt de emoties die de klimaatcrisis oplevert. Tijdens deze hittegolf vragen de Red Rebels aandacht voor de extreme droogte in de natuur.

Extreme droogte en gevolgen: uitsterven
Vele vennen en beken in de natuurgebieden zoals De Kampina staan droog. De biologische waardevolle beek de Rosep ligt deels droog. Enkele beken hebben geluk zoals de Beerze. Die ligt sinds dinsdagochtend aan het infuus om bijzondere vissen zoals de beekprik te redden. Op enkele beken in Brabant lozen rioolwaterzuiveringsinstallaties; deze beken zijn in ieder geval niet droog. Door de droogte en klimaatopwarming sterven dieren, bomen en planten uit.

Levensgevaarlijk
Slechts een kleine groep Red Rebels was bij deze geweldloze, maar levensgevaarlijke ‘high risk’-actie op de Kampina aanwezig want bij extreme hitte kan er sprake zijn van ‘denaturatie’. Dit is een levensbedreigende onomkeerbaar biochemisch proces. De lichaamstemperatuur zal door denaturatie versneld stijgen. Boven de 42 graden denatureren eiwitten die ons lichaam gebruikt om haar temperatuur te regelen. We kennen dit proces wel bij extreem hoge koorts die uiteindelijk tot de dood kan leiden. Net zoals door de opwarming van de Aarde temperatuurgrenzen overschrijdt worden waardoor er sprake is van een onomkeerbaar proces.

Hongerstenen
De Red Rebels verbeelden hun wanhoop, verdriet en boosheid en liefde voor de natuur. Op de de bijna uitgedroogde bodem van de Rosep ontdekten de Red Rebels enkele ‘hongerstenen’. De hongerstenen melden ‘wees eerlijk’. ‘Wees eerlijk over de klimaat-, biodiversiteits- en watercrisis’; dat zijn een van de eisen van XR.

Watercrisis
De Red Rebels willen een systeemaanpak van de watercrisis. Ja, iedereen moet korter douchen, maar XR wil radicale systeemverandering waarbij we leven met de natuur en grootverbruikers minder water verspillen. De Red Rebels vinden het triest dat het beregeningsverbod nog steeds alleen maar geldt voor oppervlaktewater en niet voor grondwater. Na deze droogte worden overigens heftige hoosbuien verwacht. Ondertussen staan op veel plaatsen de stuwen open. Als er dan een bui valt is het water zo weg en wordt het water niet opgevangen.

De Reds vragen om een snelle aanpak van de watercrisis. Bestuurders moeten de klimaat- en ecologische crisis behandelen voor wat het is: een ontzagwekkende ramp. Om nog meer leed te voorkomen en verdere schade te beperken moeten de ambities worden opschroefd, de urgentie van de crisis duidelijk maken en maatregelen nemen. Doe wat nodig is: geen woorden, maar daden! Er is geen minuut te verliezen.

Wat is Extinction Rebellion?
XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen uit alle delen van het land en van alle leeftijden bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

De allereerste XR-actie in Nederland vond overigens plaats in Oisterwijk, drie jaar geleden tijdens de Heidag van Rutte III, men vroeg aandacht voor de stikstofproblematiek op de Kampina.