Geen groen hart voor KVL Oisterwijk

Het ooit in beginfase benoemde idee om het middengebied van KVL groen te houden, en het verzoek van de nieuwe bewoners in 2018 om dit alsnog te realiseren,