Meer communicatie over AZC Oisterwijk

Nieuwe website, nieuwsbrief voor omwonenden, een meldpunt met telefoon en mail … vanwege corona geen open dag, en het communicatieplan is nog niet helemaal klaar.

Contract AZC Oisterwijk niet nagekomen

Gemeente Oisterwijk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn de eerder dit jaar overeengekomen afspraken nog niet volgens afspraak nagekomen.