Vrijwilligers Vervoer Oisterwijk

Het vrijwilligersvervoer is de sociale taxi van Oisterwijk. Deze vervoert inwoners naar sociaal maatschappelijke activiteiten.

Daarnaast kent het Vrijwilligersvervoer Oisterwijk de PAREL Taxi, de deeltaxi die op tijd komt! Niet de vertrektijd, maar de aankomsttijd staat bij dit bewonderenswaardige inwonersinitiatief centraal. En dat voor hetzelfde tarief als u gewend bent van de deeltaxi.

Exact op de gewenste tijd kwam mevrouw aan bij haar dagbestedingslocatie en werd door de chauffeur keurig binnen gebracht.

Wilt u ook op tijd en ontspannen bij de dokter aankomen?

In Oisterwijk is de vergrijzing relatief hoog te noemen. De groep inwoners van 65 jaar en ouder groeit in Oisterwijk met ruim 25%. Ouderen boven 85 jaar groeit maar liefst met 47%. In Oisterwijk leven we in een gezonde omgeving. Een stad(je) waar het goed vertoeven is.

Niet voor alle inwoners is dit het geval, ouderen hebben het niet altijd gemakkelijk. Een groot aantal van hen, ervaart mobiliteit als een probleem van betekenis. Vele ouderen zijn om die reden eenzaam. Wat zou het mooi zijn als wij als inwoners van de Parel van Brabant, hier gezamenlijk de schouders onder zouden zetten en zo deze inwoners de mobiliteit konden geven, waar men behoefte aan heeft. Dat kan bijvoorbeeld door u als vrijwillige chauffeur aan te bieden bij het vrijwilligersvervoer in Oisterwijk, of door als donateur of bedrijf een aantal ritten voor kwetsbare inwoners voor uw rekening te nemen.

Vrijwilligers Vervoer Oisterwijk (VVO) wil alle inwoners motiveren om te helpen bij de oplossing van deze mobiliteitsproblemen en kreeg van de gemeente Oisterwijk hiertoe de nodige medewerking. Hieronder wil deze organisatie de inwoners informeren over de diverse mogelijkheden die de stichting te bieden heeft.

Op tijd bij de dokter, fysiotherapeut of dagopvang

Inwoners van Moergestel, Heukelom en Oisterwijk die op een afgesproken tijd bij de huisarts, fysiotherapeut, tandarts of hun dagopvang moeten zijn, kunnen gebruik maken van de Pareltaxi. Alle inwoners die beschikken over een gemeentelijke vervoerspas, kunnen gebruik maken van deze dienst, waarbij aankomst en vertrektijden gegarandeerd worden. De stichting wil hiermee met name de ouderen in Oisterwijk ontzorgen. Voor hen het vervoer, met service en kwaliteit naar de menselijke maat brengen.

Hoe werkt het?
Voor een rit met deze nieuwe vorm van vervoer kunt u bellen met de Pareltaxi: 0800-4002020 (dit nummer is gratis) of mailen naar rit@pareltaxi.nl
Bestel uw rit minimaal een uur voor de gewenste aankomst op de bestemming.
Bezitters van de Regio taxi vervoerspas betalen in de gemeente Oisterwijk een eigen bijdrage van € 1,30 per rit.

Vrijwilligersvervoer, van deur tot deur...

Vrijwilligersvervoer, van deur tot deur…

Wilt u meer weten over de Pareltaxi of het vrijwilligersvervoer, neem dan contact op met Stichting Vrijwilligers Vervoer Oisterwijk, j.vanganzewinkel@ziggo.nl of bel 06-53165445. In een persoonlijk gesprek kunnen zij u uitvoerig informeren, hoe we met HEEL OISTERWIJK HELPT de mobiliteitsoplossingen voor deze inwoners naar een menselijke maat kunnen brengen.

Chauffeurs zijn van harte welkom! 

DTZ logo low