Het duurt te lang!

Moddergooien lijkt nog geen verledentijd en langdurige besluitvorming maakt mensen ongeduldig.

Verkiezingen Oisterwijk gaan door

Landelijk zijn er geluiden om de verkiezingen van maart 2021 op te schuiven vanwege corona, maar in Oisterwijk is dat idee er niet.