Gemeente vraagt: Maak Oisterwijk mooier!

Met een briefkaart, deze week in de brievenbus, vraagt de Gemeente Oisterwijk aan inwoners hoe zij er voor kunnen zorgen dat ideeën van inwoners werkelijkheid worden.

Volledig rapport verkeer Moergestel

De conclusie uit een 51 pagina’s tellend onderzoeksrapport, vat samen dat een rondweg of omleidingsroute voor landbouw en vrachtverkeer rondom Moergestel niet nodig is.

Help mee zwerfafval opruimen

Ook dit jaar ondersteunt de gemeente Haaren de landelijke zwerfvuildag. Deze wordt jaarlijks op initiatief van de Stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren (LNMH)