The Make

Klacht over Loket Wegwijs zorgt voor verbetering


Een verkeerd advies zit in een klein hoekje, zo blijkt uit de beantwoording van de gemeente op een door een inwoner ingezonden klacht. Soms is het nuttig om te klagen, want dan komt er mogelijk verbetering. Zo ook in deze situatie:

Het logo van Loket Wegwijs

Een inwoner van Oisterwijk heeft voor vragen over de Stimuleringslening voor Duurzaam Wonen (klik hier) contact opgenomen met Loket Wegwijs. Het is in onze gemeente de plek voor vragen over of hulp bij zorg, wonen, werk, geldzaken en opvoeden. Er was voor deze inwoner onduidelijkheid over de mogelijkheden tot het doen van een aanvraag en de daarop volgende afhandeling daarvan. Mede omdat aanvragen wel kan, maar er volgens de medewerker geen geld meer in het potje zou zitten, ontstond er volgens de inwoner een onmogelijke situatie. Ook dacht de medewerker dat op een aanvraag geen reactie zou komen, en dat bevreemde de inwoner. De medewerker wist veel vragen niet te beantwoorden, en de inwoner had van het gesprek ‘de indruk dat je in de gemeente Oisterwijk niet door de jungle heen komt’. In plaats van de beantwoording voor ‘waar’ aan te nemen en het erbij te laten, is deze inwoner ‘in de pen geklommen’.

Uit navraag bij de gemeente blijkt dat de behandeling van deze vraag door Loket Wegwijs niet helemaal is gegaan zoals dat zou moeten. De regeling en met name het wekelijks wisselende beschikbare geldbedrag – dat na diverse aanvragen nog wel of juist niet beschikbaar is – maakt het ingewikkeld om inzage te geven in het vervolg van een aanvraag. ‘Dit is te inhoudelijk om te beantwoorden voor Loket Wegwijs. We hebben nogmaals met collega’s van Loket Wegwijs besproken om in dergelijke situaties door te verwijzen naar onze inhoudelijke collega,’ aldus een woordvoerder namens het college (Burgemeester en wethouders). Medewerkers van Loket Wegwijs (u kan hier contact met ze opnemen) zijn er niet om alle informatie altijd zelf te weten, maar wel om door te verwijzen naar de juiste instantie en medewerkers die in detail kennis van zaken hebben. Ze wijzen u de weg…