uitpunt

Oisterwijk wil einde aan huisvesting arbeidsmigranten op Haarendael


Op Haarendael worden momenteel arbeidsmigranten gehuisvest. Een vergunning hiertoe was vanwege verlopen van de aanvraagtermijn van rechtswegen verleend.

Vanuit de lucht is goed te zien dat een groot deel na de brand niet meer bruikbaar is (Foto: Peter Franken)

Omdat het college (burgemeester en wethouders) van gemeente Oisterwijk te laat hebben gereageerd op een vergunningaanvraag, mocht de eigenaar zijn plan volgens de wet doorzetten. Er verblijven momenteel meerdere arbeidsmigranten in de na de brand nog overgebleven delen.

Vanuit de omgeving is op die vergunning bezwaar gemaakt door ongeveer 60 personen. Ook het college had bezwaar, omdat zij van mening zijn dat het besluit niet voldoende op goede gronden tot het besluit is kunnen komen.

De bezwaarmakers geven onder andere aan dat de huisvesting een ongewenste invloed heeft op de omgeving, en dat de opvang te groots is. Ook zou de opvang niet voldoen aan de hedendaagse normen en waarden.

De bezwaarcommissie heeft geconcludeerd, nadat eerst partijen onderling geprobeerd hebben tot overeenstemming te komen, alles afwegende, dat de vergunning herroepen moet worden. Het college heeft afgelopen dinsdag besloten dat te doen. belanghebbenden kunnen nog zes weken lang in beroep bij de rechtbank.

Nog onbekend is wat er daarna gebeurt; of de arbeidsmigranten ook echt weg moeten, ofdat er bijvoorbeeld een nieuwe aangepaste vergunning komt.