The Make

Alzheimer Café Oisterwijk over rouw bij dementie


Afgelopen bijeenkomst ging het gesprek over verlies en rouw bij dementie. Komende keer is het thema ‘Dementie op jonge leeftijd’.

Rouw is een proces waarbij een verlies een plek wordt gegeven in het leven. Bij verlies is vaak sprake van het verlies van een persoon, maar het kan ook van veel meer in je leven zijn: van een baan, van materiële zaken, van vriendschappen. Een rouwproces verloopt voor iedereen anders, maar er zijn wel een aantal fases waar mensen doorheen gaan:

 • Fase van hevige emotie, ontkenning,
 • Woede, boosheid,
 • Verdriet,
 • Neerslachtigheid,
 • Jezelf weer herpakken en doorgaan.

Bij dementie is sprake van levend verlies. Je neemt al afscheid van de persoon met dementie terwijl deze er nog is. De impact van de ziekte is groot, in de eerste plaats op de persoon met dementie, maar ook op de naasten. In alle fases van dementie vindt een stukje verlies plaats, de persoon met wie je leeft is niet meer dezelfde persoon. Patronen die er waren en taakverdeling veranderen. In het begin van de ziekte kun je het verlies nog samen delen, in de latere fases niet meer.

Rouw kent ook een tweetal stijlen:

 • Verliesgericht: je bent je dan zeer bewust van alle gevoelens van verdriet en je vindt het moeilijk om iemand los te laten en het belet je om door te kunnen gaan.
 • Herstelgericht: je bent gericht op door leven. De realiteit van verlies is gekoppeld aan de realiteit om door te gaan, je bent actiegericht en gaat door.

Belangrijk is om te beseffen dat beide stijlen goed zijn. Bij beide stijlen wordt evenveel verdriet gevoeld, alleen de uitingsvorm is verschillend. Wat bepaalt welke rouwstijl je hebt? Dit heeft te maken met het karakter en ook hoe iemand is gehecht in zijn jeugd. Mensen met hechtingsproblemen zijn vaker verliesgericht. Rouw kent rouwtaken, hier heb je zelf invloed op. Dit is de mate en wijze waarin je het verdriet binnen laat komen. Het bepaalt de stappen die gezet kunnen worden zodat je leven weer kan worden opgepakt en het bepaalt ook hoe je weer kunt genieten.

Besef dat rouw altijd ontstaat vanuit gevoelens van liefde. Rouw vraagt veel energie. Van belang is ook om uit te spreken wat je verlies inhoudt. Als je kunt aangeven wat je bent verloren, wordt het duidelijker wat je nodig hebt om weer verder te kunnen gaan. Rouw kost tijd, maar hoort bij het leven. Wanneer rouw langdurig en intensief je leven beïnvloedt is het goed om hierover met de huisarts in gesprek te gaan.

Gastspreker Iris heeft een aantal tips gegeven die kunnen helpen bij het omgaan met rouw:

 • Laat je goed informeren over wat er komen gaat, geef daarbij je wensen aan,
 • Bespreek met je naasten wat je bent verloren, wat je verlies is,
 • Bespreek met je naasten welke gevoelens je ervaart,
 • Heb je schuldgevoelens, denk erover na waar deze vandaan komen en accepteer gevoelens op haalbaarheid,
 • Als het niet goed met je gaat, ga naar de huisarts.

Als laatste tip geeft Iris aan om troost te zoeken bij rouw. Ga na wat jij specifiek nodig hebt. Troost kan gevonden worden in muziek, in de natuur, bij andere mensen.

Jonge leeftijd

De volgende Alzheimer Café bijeenkomst staat gepland op dinsdag 18 april. Het thema dat besproken wordt is ‘Dementie op jonge leeftijd’. Gastspreker is Ineke van Rooij, zorgadviseur en casemanager jonge mensen met dementie bij De Wever. We spreken van een dementie op jonge leeftijd wanneer de eerste verschijnselen zich voor het 65ste levensjaar voordoen. Het grootste verschil tussen dementie op latere leeftijd en op jonge leeftijd zit hem in de levensfase waarin mensen ziek worden. Mensen met dementie op jonge leeftijd vervullen op dat moment nog een zeer actieve rol in de maatschappij.

Ineke zal op 18 april vertellen hoe zij als casemanager jonge mensen met dementie begeleidt en adviseert tijdens het traject van aanvraag voor zorg tot inzet van passende zorg. Uiteraard is er na de pauze voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema.

Kom luisteren en meepraten bij het Alzheimercafé

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Duur programma van 20.00 – 22.00 uur. Locatie De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk. Aanmelden is niet nodig.

 Meer over dementievriendelijk Oisterwijk

DTZ logo low