The Make

Alzheimer Café Oisterwijk over levenseinde en rouw bij dementie


De vorige bijeenkomst ging over de rol van de huisarts en praktijkondersteuner. Op de aankomende bijeenkomst is het thema levenseinde en rouw bij dementie.

Gastspreker was huisarts J. Goossen, werkzaam bij Huisartsenpraktijk Van Dijk in Oisterwijk. Deze avond ging het gesprek over de rol van de huisarts en praktijkondersteuner bij het ziektebeeld dementie. Geconstateerd kan worden dat mensen steeds ouders worden en dat daardoor ook de problemen met het brein toenemen. De huisarts is vaak de eerste persoon die in vertrouwen wordt genomen bij klachten over het geheugen. Bij een niet-pluis gevoel is het van belang om hiermee naar de huisarts te gaan. Door het uitvoeren van geheugentesten en onderzoek naar lichamelijke gebreken kan door de huisarts al dan niet de diagnose dementie worden gesteld. Zo nodig kan de huisarts doorverwijzen naar een neuroloog, geriater en/of de geheugenpoli voor uitgebreider onderzoek.

Schroom niet om de huisarts in te schakelen, het tijdig stellen van een diagnose is van belang omdat:

  • de erkenning van dementie als een ziekte belangrijk is; dementie komt daardoor meer uit de taboesfeer,
  • dementie veel vormen van ziektes kent en het ziektebeeld bij iedereen verschillend verloopt,
  • daardoor budget beschikbaar kan komen voor het verlenen van de nodige zorg,
  • daardoor het plaatsen op een wachtlijst voor opname makkelijker wordt.

Ook een partner of mantelzorger kan bij de huisarts aangeven dat er mogelijk sprake is van verdergaande (geheugen)problemen. De huisarts kan dan via een huisbezoek verder onderzoek doen naar de geuite klachten. Uiteraard heeft een huisarts beroepsgeheim en zal dus nooit een terugkoppeling geven aan derden.

De rol van de praktijkondersteuner en de casemanager is van groot belang. De invulling van de rol van de praktijkondersteuner kan per huisartsenpraktijk anders zijn. Bij huisartsenpraktijk Van Dijk is de praktijkondersteuner een belangrijke schakel. Zij volgt periodiek de persoon met dementie. Zij onderhoudt intensief contact met de huisarts, wijkverpleging en casemanager. Zij kent de patiënten en kan daardoor snel signaleren wanneer er iets aan de hand is. In gezamenlijk overleg kan een behandelplan worden opgesteld. De casemanager is belangrijk omdat deze naast de adviserende rol ten aanzien van de hulpmiddelen en het regelen van de zorg ook de emotionele begeleiding op zich neemt.

Afsluitend wordt als gouden tip meegegeven om vooral mee te bewegen met de persoon met dementie en deze in zijn/haar waarde te laten. Dit kan helpen om de kwaliteit van het leven van de persoon met dementie en ook van de naasten, te verbeteren.

Volgende bijeenkomst

De volgende Alzheimer Café bijeenkomst staat gepland op dinsdag 21 maart. Het thema dat besproken wordt is ‘Levenseinde en rouw bij dementie’. Gastspreker is Iris Rens, casemanager dementie. Bij dementie begint afscheid nemen en rouwen al lang voordat er sprake is van het levenseinde. Een voortdurende opeenstapeling van verschillende soorten verlies. Voor jezelf als het je overkomt, voor jou als naaste of als andere betrokkene. Beetje bij beetje wordt er afscheid genomen van de persoon die iemand ooit was. Wat kun je tegenkomen in het rouwproces en hoe kun je er mee om gaan? Uiteraard is er naast het bespreken van deze vragen ook volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Kom luisteren en meepraten bij het Alzheimercafé

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Duur programma van 20.00 – 22.00 uur. Locatie De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk. Aanmelden is niet nodig.

 Meer over dementievriendelijk Oisterwijk

DTZ logo low