vacature

Huurdersorganisatie Leystromen voldeed niet aan wettelijke verplichtingen


Afgelopen week heeft de Stichting Huurders Leystromen laten weten het als een ‘klap in het gezicht’ te ervaren dat verhuurder Leystromen de samenwerking met de stichting eenzijdig heeft beëindigd.

De stichting die opkomt voor de huurders, hen informeert over rechten en plichten, en hen vertegenwoordigt bij gesprekken met de verhuurder, gaf in een ingezonden brief (klik hier) aan dat zij vol enthousiasme en vrijwillig hun best doen op te komen voor de huurders. Uit die brief bleek duidelijk een teleurstelling; de stichting is het er dan ook niet mee eens. Opmerkelijk is tevens dat de huurdersorganisatie afgelopen december nog heeft meegewerkt aan afspraken tussen verhuurders, huurdersorganisaties en Gemeente Oisterwijk. De gemeente erkent de huurdersvertegenwoordiging blijkbaar wel.

Verhuurder Leystromen

Verhuurder Leystromen heeft haar kant van dit verhaal als volgt verwoord:

Afgelopen december waren vertegenwoordigers van zowel verhuurder Leystromen als Stichting Huurders Leystromen nog aanwezig bij de ondertekening van afspraken met de gemeente.

Leystromen stelt de klant centraal. De mening en betrokkenheid van onze bewoners vinden wij heel belangrijk. Wettelijk gezien heeft een huurdersorganisatie daar een taak in. Een goede samenwerking met de huurdersorganisatie is daarom voor ons van groot belang.

De wet stelt voorwaarden aan een huurdersorganisatie
In de Wet op het overleg huurders verhuurder staat beschreven aan welke voorwaarden een huurdersorganisatie moet voldoen. Bijvoorbeeld dat zij de huurders raadpleegt die ze vertegenwoordigt en verantwoording aflegt. Helaas hebben wij geconstateerd dat SHL niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. SHL kwalificeert zich daarom niet als vertegenwoordiging van de huurders van Leystromen. Dat is de reden dat waarom wij het moeilijke besluit hebben genomen de samenwerking met SHL te stoppen.

Leystromen vindt de mening van huurders belangrijk
Wij vinden het belangrijk de stem van de huurder te horen op allerlei verschillende manieren en niveaus. Individueel, op wijk- en complexniveau, maar ook op centraal niveau. Daarom is het belangrijk om samen te kunnen werken met een gekwalificeerde centrale vertegenwoordiging van huurders. Wij kijken naar de toekomst en werken samen met onze huurders hard verder aan huurdersinspraak en participatie.

Leystromen blijft werken aan huurdersparticipatie
Wij zijn op veel verschillende manieren bezig met huurdersparticipatie. Zo werken we met bewonerscommissies, actieve huurders, een digitaal huurderspanel en woongenotteams. Wij zijn enorm blij en trots op zoveel betrokken bewoners.

Op de website van Leystromen is te lezen wat huurders kunnen doen om gehoord te worden.