Care Inn

Gemeente zorgt voor verbijstering bij woningbouwkans Plan Buitenerven


De initiatiefnemers kregen een ‘Nee’, in de raad werd een ‘Ja’ gehoord, en nu is er alsnog een ‘Nee’. Raadslid Inge van Beers is verbijsterd.

Het groene vlak is ‘Plan Buitenerven’; daar rechtsonder reeds goedgekeurde nieuwbouw; linksonder plan Pannenschuur VI. De cirkels geven de afstand aan tot de buurgemeente.

Nee

Initiatiefnemers in Oisterwijk willen direct aansluitend op de wijk Pannenschuur 80 tot 120 woningen realiseren, waarvan ook een groot aandeel sociale woningbouw. In eerste instantie gaf de gemeente aan dat dit hier niet kan, omdat het te dicht op de buurgemeente ligt. Vreemd vonden de eigenaren, want het toekomstig te realiseren plan Pannenschuur VI ligt nog dichter bij de bebouwde kom van Berkel-Enschot. Vreemd ook omdat er ernstige woningnood heerst, en de opgave die de gemeenteraad heeft gesteld nog verre van gerealiseerd is. Ook geeft de planning van de komende jaren nog geen uitzicht op voldoende invulling daarvan.

Ja

PIT Onderzoek schreef dat de gemeente woningbouw tegen houdt, maar er kwam licht in de tunnel! In de afgelopen raadsvergadering werd het plan kort besproken met verantwoordelijk wethouder Eric Logister. Inge van Beers vroeg zich af of er geen mogelijkheden waren, en dat zou bijvoorbeeld kunnen middels de Ruimte-voor-ruimte regeling. Binnen die regeling is het gebruikelijk geweest grote villa’s te bouwen. Maar, zo bleek tijdens deze raadsvergadering, kan er bij dit ‘agrarische grond ruilen voor woningbouw’ principe ook sociale woningbouw gerealiseerd worden. Het idee kreeg spontaan steun van PGB, CDA en PRO. En ook de wethouder was daar positief over.

In diezelfde bespreking kwam uit de mond van de wethouder ook het ‘niet te dicht op andere dorpen bouwen’ argument, maar dit werd direct als non-argument bestreden door Frank de Werdt (CDA). Hij heeft ooit zelf gestreden voor het gescheiden houden van dorpen, dus niet dicht bouwen van tussenliggend groen, maar volgens hem is daarvan hier geen enkele sprake, is dit een hele andere situatie en kan er dus gewoon gebouwd worden.

Nee

Deze week kwam echter in een schriftelijke reactie op raadsvragen, alsnog een pertinent ‘nee’ vanuit het college (burgemeester en wethouders). Het past in de Woonzorgvisie, er is geen probleem wat betreft boeren in de omgeving, ook de N65 geeft geen problemen, het plan voldoet aan het Integraal Afwegingskader, en er worden sociale betaalbare woningen gebouwd! Het enige argument is en blijft ‘het principe om de dorpen niet tegen elkaar aan te laten groeien’. En opmerkelijk genoeg geen woord over de mogelijkheden die wel kunnen, zoals het in de raad geopperde ruimte-voor-ruimte principe.

Wel wil de gemeente prioriteit geven aan Pannenschuur VI, zo valt te lezen. Het lijkt erop dat hier de schoen wringt. Er zijn nog geen afspraken met de grondeigenaar van dat gebied, maar die eigenaar is voor de gemeente wel een ‘belangrijke gesprekspartner’, en met hen gaat de gemeente het naastgelegen gebied verder ontwikkelen. Met de eigenaren van Plan Buitenerven wil de gemeente niet meer in gesprek; dat gesprek heeft in november plaats gevonden en is wat hem betreft afgedaan.

Verbijsterd

Raadslid Inge van Beers geeft aan ‘met verbijstering de antwoorden te hebben gelezen. In onze ogen zou het een mooie plan zijn voor Oisterwijk om daar te bouwen. Wij snappen ook niet waarom het college niet meer op zoek gaat naar wat wel kan.’ Van Beers gaat binnenkort het gesprek aan met de wethouder. Verwachting is dat een aantal raadspartijen haar daarbij steunen.

Klik hier en lees alle berichten over Plan Buitenerven