The Make

Partij Van Beers: Vragen over duidelijkheid woningbouw Buiten Erven


Een goed gesprek is het begin.

Tegen het einde van het vorige jaar werd Inge geattendeerd, door Stefan Rossieau, op een artikel op Oisterwijk Nieuws over een plan voor sociale woningbouw dat volgens initiatiefnemers onterecht was afgewezen: Buiten Erven.

Door de vakantieperiode bleef het even liggen, maar heeft van Beers op de achtergrond samen met Martijn van den Oever (cie lid i.o.) wat onderzoek kunnen doen naar het plan. Vorige week heeft Inge een gesprek gehad met de initiatiefnemers en werd haar duidelijk dat er eigenlijk maar één wens leeft bij hen: in gesprek met wethouder Eric Logister en/of stedenbouwkundige om samen mogelijkheden voor de toekomst te onderzoeken.

Deze week diende van Beers daarom vragen in bij het college om hopelijk een gesprek op gang te brengen, maar ook om meer informatie te krijgen over deze kans voor woningbouw in onze gemeente. Die vragen lees je onder.

Wil je meepraten over dit of andere onderwerpen in de Gemeente Oisterwijk? Laat het fractie van Beers weten via Inge van Beers imjvanbeers@live.nl

Tot ziens in onze mooie gemeente!

Vragen fractie Van Beers aan het college:

Oisterwijk, 16 januari 2023

Aan het college van B&W van de gemeente Oisterwijk.

Onderwerp: Plan Buiten Erven

Geachte college,

Via social media werd ik bevraagd over het plan Buiten Erven na aanleiding van een bericht op Oisterwijk Nieuws. Daarnaast staat er ook een brief van de initiatiefnemers bij de ingekomen stukken.

Ik word wel blij van een aantal punten uit het artikel/plan zoals dat het een open plan is en geheel naar wens/behoefte ingevuld kan worden, dat er 40% sociale woningbouw kan komen en woningen voor meerdere doelgroepen.

Echter blijkt dit plan afgekeurd te zijn door het college. Dat roept een aantal vragen op bij mij en daarom dien ik volgens artikel 42 de volgende vragen in:

1. Zijn er afspraken met de gemeente Tilburg tot waar de gemeente Oisterwijk op eigen grond mag bouwen? Is dit plan niet mogelijk i.v.m. de plannen van de Oostflank SRBT?

2.Als Buiten Erven gebouwd wordt, hoe dicht komen de woningen dan bij boerenbedrijven te zitten?

3.Kan plan Buiten Erven niet door gaan i.v.m de mogelijke plannen m.b.t. het aanpassen van de N65?

Zo ja, welke nadelige gevolgen zijn er dan voor plan Buiten Erven?

4.Kan het bestemmingsplan buitengebied aangepast worden? Zo ja, wat is hiervoor nodig? Zo nee, waarom niet?

5. Rekening houdend met het integraal afwegingskader lijkt dit plan te voldoen daaraan. Toch is dit plan afgewezen. Zijn er, naast bestemmingsplan buitengebied, verder nog bezwaren waardoor dit plan vooralsnog niet door kan gaan?

6. Wat zijn de afspraken met BPD m.b.t. de bouw van Pannenschuur 6?

7. Staat de wethouder ervoor open om samen met een gemeentelijke stedenbouwkundige het gesprek te voeren met de initiatiefnemers van Buiten Erven om te kijken waar ze elkaar mogelijk kunnen vinden zodat het plan in de toekomst wellicht wel uitgevoerd kan worden. Zo ja, op welk termijn is dit mogelijk? Zo nee, waarom niet?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Inge van Beers Fractievoorzitter Fractie van Beers

 

Bron: Fractie Van Beers

Meer politiek- en gemeentenieuws

Bovenstaande bericht is door de politieke partij geplaatst op hun website. Oisterwijk Nieuws verspreid deze berichten automatisch, om u op de hoogte te houden van hun politieke standpunten. Alle partijen die hiertoe de mogelijkheid bieden worden getoond.

Meer politiek- en gemeentenieuws leest u in het thema Gemeente (klik!)