Krekul

Partij PRO: “Wij gaan door waar we gebleven waren”


PRO Oisterwijk kijkt terug op een mooi politiek jaar waarin we veel doelen hebben bereikt. Natuurlijk hebben we nog ambities voor 2023, maar we hebben ook prachtige zaken gerealiseerd in 2022!

Zo stopt de Gemeente Oisterwijk dankzij meermaals aandringen en een motie van PRO per 2023 met het gebruiken van bestrijdingsmiddelen tegen de eikenprocessierups; we laten de natuur haar werk doen, dat werkt beter én is gezonder. Ook neemt de Gemeente Oisterwijk haar voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam gedrag serieuzer.

Om de druk op de woningmarkt te verlichten hebben we de locatiekeuze gemaakt om flexwoningen te ontwikkelen. Dat betekent niet dat we nu geen andere goedkope woningen meer hoeven te bouwen; maar wel dat we iets meer ademruimte hebben. Ook gaat er eindelijk iets gebeuren met de locatie waar voorheen sportcentrum De Leye zat; hier komen 77 woningen waarvan meer dan driekwart betaalbare woningen zijn.

Uiteraard zijn er ook zaken in 2022 niet gelopen zoals PRO had gehoopt. Zo hadden we ingezet op meer ondersteuning voor maatschappelijke organisaties wanneer zij in overleg zijn met de gemeente maar dit wordt (voorlopig) niet gerealiseerd. Daarnaast wilde PRO een actualisatie van het regenboogbeleid, het beleid wat gaat over de inclusie van LHTBIQ+ers in onze gemeente. Maar de andere fracties vertrouwden op de woorden van het college en vonden dus een actualisatie niet nodig. En een poging van PRO om ondersteuning voor mensen die financieel in het nauw komen uit te breiden naar een toetsnorm van 130% van de bijstandsnorm heeft het vooralsnog ook niet gehaald.

In 2023 gaat PRO wederom voor een socialere, groenere en inclusievere gemeente. Zo willen we nog meer goedkope woningen bouwen, gaan we kritisch kijken naar het op te stellen biodiversiteitsbeleid, willen we meer aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving en zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen. Om samen het nieuwe jaar in te luiden nodigt PRO u van harte uit voor onze nieuwjaarsborrel op 14 januari van 15:00 tot 17:00 uur in de Tiliander in Oisterwijk. We zien u graag daar!

 

Bron: Partij PRO

Meer politiek- en gemeentenieuws

Bovenstaande bericht is door de politieke partij geplaatst op hun website. Oisterwijk Nieuws verspreid deze berichten automatisch, om u op de hoogte te houden van hun politieke standpunten. Alle partijen die hiertoe de mogelijkheid bieden worden getoond.

Meer politiek- en gemeentenieuws leest u in het thema Gemeente (klik!)