uitpunt

Partij PRO: College laat de inwoners in de kou staan


Vorige week hebben wij bericht ontvangen dat het college NIET gaat onderzoeken welke financiële gevolgen het voor de gemeente heeft als wij voortaan mensen financieel gaan ondersteunen die onder 130% van de bijstandsnorm blijven. De grens ligt momenteel op 120%.

Dit onderzoek had het college toegezegd naar aanleiding van een motie die eind vorig jaar op initiatief van PRO was ingediend. Het college trekt bovendien de conclusie dat het niet nodig is de inkomensgrens van de Oisterwijkse minimaregelingen te verhogen naar 130%.

Het college geeft aan dat, wanneer de grens wordt verhoogd, er nog steeds mensen net buiten de boot vallen. Dat klopt, maar PRO had heel graag méér mensen financieel ondersteund dan nu het geval is.

Het college vindt dat het minimabeleid bedoeld is voor de lage inkomens en niet voor de middeninkomens. Het minimabeleid is opgesteld in een tijd dat middeninkomens normaliter rond konden komen van hun inkomsten. Dat is de laatste maanden niet meer het geval. De omstandigheden zijn veranderd maar het college wil hier niet in meebewegen.

Ook zegt het college dat het verhogen van deze grens mensen niet stimuleert om te gaan werken of meer uren te gaan werken. Denkt het college nu echt dat werkende mensen geen financiële problemen hebben? Talrijke onderzoeken hebben uitgewezen dat het zo bij mensen niet werkt.

In het gemeentehuis zouden momenteel te weinig ambtenaren werken om deze veranderingen door te voeren. Wij weten heus dat onze ambtenaren hard aan het werk zijn en kampen met personeelstekorten. Maar volgens ons weegt dat niet op tegen de problemen van mensen met financiële problemen, die niet eens weten hoe ze aan het eind van de maand hun vaste lasten en hun boodschappen moeten betalen. Dit is een kwestie van de juiste prioriteiten stellen; voor PRO liggen die bij de mensen die het financieel moeilijk hebben.

Het zal duidelijk zijn dat PRO zich niet bij deze situatie neerlegt. Wij gaan hier kritische vragen over stellen en indien nodig nieuwe acties bedenken om onze inwoners niet in de kou te laten staan. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Fractie PRO-Oisterwijk

 

Het bericht PRO: “College laat de inwoners in de kou staan” verscheen eerst op PRO Oisterwijk.

Bron: Partij PRO

Meer politiek- en gemeentenieuws

Bovenstaande bericht is door de politieke partij geplaatst op hun website. Oisterwijk Nieuws verspreid deze berichten automatisch, om u op de hoogte te houden van hun politieke standpunten. Alle partijen die hieraan meewerken worden getoond.

Meer politiek- en gemeentenieuws leest u in het thema Gemeente (klik!)