uitpunt

Alzheimer Café Oisterwijk over mantelzorger en huisarts bij dementie


Dinsdag 17 januari was, en 28 februari volgt het Alzheimercafé.

Gastspreker was Karin van Bijnen, casemanager dementie Oisterwijk/Moergestel/Haaren. Zij vertelde over omgaan met dementie, hoe doe je dat als naaste of mantelzorger? Als iemand de diagnose dementie heeft gekregen verandert er veel in het leven voor de persoon met dementie en hun naasten. Deze avond heeft Karin van Bijnen, werkend als casemanager dementie in Oisterwijk/ Moergestel en Haaren, verteld over de ziekte dementie en is nader ingegaan op tips die toe te passen zijn in de omgang met mensen met dementie. Waar heeft een persoon met dementie behoefte aan en hoe kunnen de naasten omgaan met de gedragsveranderingen. Waar moet je rekening mee houden? Na het stellen van de diagnose door de huisarts/neuroloog is het van belang dat er begeleiding start door een casemanager of praktijkondersteuner. Zij kunnen u ondersteunen en de nodige zorg regelen.

Karin heeft aan de hand van een beschrijving van de 4 niveaus in onze hersenen aangegeven wat er gebeurt als hierin een verstoring plaatsvindt. Er ontstaat dan kortsluiting tussen het bovenbrein (rationeel denken) en onderbrein (emotioneel denken). Dit kan veranderingen in het gedrag en karakter teweeg brengen. De persoon met dementie kan zich bijvoorbeeld passief gaan gedragen of juist heel onrustig/agressief of heel zachtaardig. Je blijft aanlopen tegen situaties waar je je even geen raad mee weet.

Een aantal tips om te onthouden bij het omgaan met mensen met dementie zijn:
– Ga niet in discussie
– Vermijd confrontatie met fouten in het denken
– Verwacht niet dat de persoon met dementie er vanzelfsprekend in slaagt om zijn denken bij te sturen
– Blijf contact houden.
– Ga na wat het levensverhaal van de persoon met dementie is, zodat u hier beter op kunt aansluiten.

En waar u goed aan doet:
– Toon een ontspannen lichaamshouding
– Gebruik een zachte en vriendelijke stem
– Kijk vriendelijk, maak oogcontact
– Probeer de persoon met dementie zo lang mogelijk actief te laten blijven,
– Zorg voor goede voeding.

Voor de mantelzorger is het van belang om tijdig anderen te betrekken bij de zorg en vooral ook om tijd voor zichzelf te blijven nemen. Hierdoor kan voorkomen worden dat de mantelzorger overbelast raakt met alle gevolgen van dien. Rekening houden met de eerder genoemde tips kan mogelijk helpen om de kwaliteit van het leven van de persoon met dementie en ook van de naasten, te verbeteren. Afsluitend kan gesteld worden dat het niet mogelijk is om 1 gouden gedragsregel te geven omdat het ziektebeeld dementie bij iedereen verschillend verloopt. De belangrijkste tip die gegeven kan worden is: Laat de persoon met dementie in zijn/haar waarde!

De volgende Alzheimer Café bijeenkomst staat gepland op dinsdag 28 februari (let op, dit is een week later dan gebruikelijk). Het thema: De rol van de huisarts en praktijkondersteuner bij dementie. Gastspreker is huisarts J. Goossens, werkzaam bij Huisartsenpraktijk Van Dijk in Oisterwijk. Deze avond zal het gesprek gaan over de rol van de huisarts en praktijkondersteuner bij het ziektebeeld dementie. Er zal door de huisarts worden ingegaan op vragen zoals:
– Wat kan de huisarts betekenen?
– Kan de huisarts de diagnose stellen en hoe verloopt het onderzoek?
– Wanneer wordt iemand doorverwezen naar de geheugenpoli?
– Wat kunt u van de huisarts verwachten in het vervolgtraject, nadat de diagnose is gesteld?
– Wat is de rol van de praktijkondersteuner?

Kom luisteren en meepraten bij het Alzheimercafé

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Duur programma van 20.00 – 22.00 uur. Locatie De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk. Aanmelden is niet nodig.

 Meer over dementievriendelijk Oisterwijk

DTZ logo low