carnaval 2023

Meer mogelijkheden voor plaatsen mantelzorgwoningen in gemeente Oisterwijk


Om Mantelzorg – de intensieve zorg of ondersteuning die inwoners aan hun naasten willen geven – letterlijk binnen handbereik te kunnen bieden, komen er in gemeente Oisterwijk soepelere regels voor het plaatsen van een mantelzorgwoning. Met de nieuwe regels mag er al een woning worden geplaatst als er uitzicht is op mogelijk toekomstige zorgbehoefte.

Bij voldoende ruimte zou men bijvoorbeeld een dergelijke unit kunnen plaatsen achter of naast de woning (Bron: Mybase)

Het college (burgemeester en wethouders) komt hiermee tegemoet aan de wens van de raad, die in de woonzorgvisie heeft vastgesteld dat dergelijke ondersteunende bewoning voor inwoners makkelijker moet worden gemaakt. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld (niet uitsluitend) ouderen alvast bij hun kinderen gaan wonen (of andersom), al voordat de directe zorgvraag er is. Dit kan volgens het college al bijdragen aan een verbeterde gezondheid. Het bouwen kan onder voorwaarden zonder bouwvergunning; een beoordeling door de gemeente is wel nodig. Een mogelijkheid is om een preventieve mantelzorgwoning te plaatsen op het eigen erf of de woning zodanig te verbouwen, dat er een tweede huishouden kan komen wonen.

De gemeente ziet ook een tijdelijk voordeel voor de woningmarkt; immers komt er een woonunit bij, op een plek waar die nu niet is. Hierbij merkt de gemeente op dat het om een tijdelijke voorziening gaat, die na het wegvallen van de zorgbehoefte komt te vervallen. Op de lange termijn voegt een mantelzorgwoning geen capaciteit toe aan het woningaanbod.