carnaval 2023

Lezing Diederik Samsom over klimaatcrisis in Tiliander Oisterwijk geannuleerd


De Adriaen Poirters Lezing 2022 is geannuleerd.

Deze zou worden gehouden op 7 december om 20.00 uur door Diederik Samsom en gaat over Klimaat- en energiecrisis.

Diederik Samson.

De wereld verkeert in een ongekende klimaatcrisis. De opwarming van de aarde veroorzaakt extreme weersomstandigheden die ernstige gevolgen hebben voor mens en natuur. Het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen is absolute noodzaak om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Doelstelling van de EU is 55 % minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. De EU wil duurzame economische groei stimuleren. Het klimaatbeleid van de EU moet zorgen voor betere gezondheid en een schoner milieu voor de burger. Als Kabinetschef van Euro-Commissaris Frans Timmermans geeft Diederik Samsom leiding aan het team van EU functionarissen die het klimaat- en energiebeleid van de EU vorm geven. Wat houdt dat beleid in en wat mogen we ervan verwachten? Wat zijn gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor het klimaat- en energiebeleid van de EU?

Klik hier en bestel uw tickets